23/09/2020  Сәрсенбі
Лисаков техникалық
колледжі
Коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
Мекен жайы:
Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы,
Лисаков қаласы, 6 ықшам ауданы, 56 үй
8 (714 33) 3 28 01
Әріптес кәсіпорындармен корпоративтік ынтымақтастық арқылы кәсіптік оқытудың жоғары сапасын қамтамасыз ететін инновациялық білім беру ортасын құру, ішкі және халықаралық еңбек нарығында сұранысқа ие, мобильді, кәсіби-құзыретті, жоғары адамгершілік тұлғаны қалыптастыру.

ПЕДКАДРЛАРДЫҢ ҚҰРАМЫ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫН ТАЛДАУ

2015-2016 оқу жылының басына колледжде 54 инженерлік-педагогикалық қызметкер жұмыс істеді (8– ӘБП, 36 – оқытушы, соның ішінде 4 қосымша істеуші, 10 – ө/о шеберлер), оқу жылының аяғына нақты саны (01.07.2016ж.)– 48 (ӘБП – 8, оқытушылар – 30, ө/о шебері – 10). Сандық құрамы 6 адамға азайды (4 қосымша істеушілер-еңбек шартының мерзімі аяқталды, оқытушы Галюк Г.М. - зейнетке шығу, оқытушы Читалова И.В.-еңбек шартының мерзімі аяқталды).

Кесте 3.1 Оқытушылар мен ө/оқыту шеберлерінің сандық құрамы (оқу жылы ішінде)

р/с

Көрсеткіштер

Оқу жылы

2013-2014

(адам)

2014-2015

(адам)

2015-2016

(адам)

1.

оқытушылар

42

(соның ішінде 4қ.і.)

46

(соның ішінде 7қ.і.)

36

(соның ішінде 4қ.і.)

2.

ө/оқыту шеберлері

15

14

10

Штаттық оқытушылардың үлесі 88,9 %құрайды, өндірістік оқыту шеберлерінің үлесі- 100%.

Барлық оқытушылардың жоғары білімі бар. Өндірістік оқыту шеберлерінің құрамында жоғары білімі -8 адамда бар, ол 80 % құрайды.

Оқытушылар санынан (с.і. ӘБП және қосымша істейтіндер) кәсіптік біліктілік санаты 41 адамда бар, өндірістік оқыту шеберлер санынан - 7 адамда бар. 3 оқытушының (Пузевич –қоса атқарушы, Кокотов А.-ЖОО оқыды, Потянов Н.Г. –жаңадан қабылданған) санаты жоқ. Педагогикалық құрамның сапалық деңгейі белгіленген талаптарға сай.Педагогикалық құрамының сапалы деңгейі белгіленген талаптарға сай (3.2кесте).

Кесте 3.1 Оқытушылар мен ө/оқыту шеберлерінің сандық құрамы

Біліктілік санаттары

Оқытушылар

Ө/о шеберлері

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2013-2014

2014-2015

2015-2016

1.

Жоғары

19

18

13

2

2

1

2.

Бірінші

14

17

9

2

1

3

3.

Барлығы

33

35

21

4

3

4

4.

Үлесі, %

58,9

76,1

58,3%

18,9

21,4

40%

Өткен оқу жылымен салыстырғанда оқытушылардың саны азаю және шығып кеткендердің арасында 6-ы жоғары және бірінші санатты болу есебінен, оқытушылар арасындағы сапалық құрам 17,8% (76,1%-дан 58,9 %-ға дейін) төмендеді. Шығып кетулердің себебі: 1- тұрғылықты мекенжайын ауыстыру (Яружная Ю.В.), 1- зейнетке шығу (Шупейко В.П.), 2- жұмыс орнын ауыстыру (Вафина Н.Г., Литвинов С.П.), 2- қоса істеуші (Асанов С.А., Жансүгір Д.).

Ө/о оқыту шеберлері арасында жоғары және бірінші санаттылар үлесі 40% құрады, бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 18,6% жоғары.

2015-2016 оқу жылында аттестаттауға 12 адам қатысты (кесте 3.3):

 

Кесте3.3 Педагогикалық кадрларды аттестаттау

Оқу жылы

Аттестатта-латын-

дардың барлығы, адам

Санаттар

жоғары

бірінші

екінші

растау

беру

растау

беру

растау

беру

2013-2014

4

1

-

1

1

1

-

2014-2015

18

1

6

1

2

3

5

2015-2016

12

2

1

1

2

2

4

жоғары санатқа:

- Корсун Е.П. – арнайы пәндер оқытушысы;

Жоғары санатты растауға:

- Сачавская Т.Н. – арнайы пәндер оқытушысы

- Байменова Т.И. қазақ тілі және әдебиеті оқытушысы

Бірінші санатқа:

- Сотникова Е.В. - арнайы пәндер оқытушысы;

- Гибадетдинова Н.В - арнайы пәндер оқытушысы;

Бірінші санатты растауға:

- Құшманов Д.Х. – мастер п\обучения.

Екінші санатқа:

- Кононенко М.М. – ақпараттық пәндер оқытушысы;

- Артықбаева Г.М. - ақпараттық пәндер оқытушысы;

- Байтұрсынова А.Ж. – биология оқытушысы;

- Вайрих И.А. – математика оқытушысы.

Екінші санатты растауға:

- Коржикова Н.А. - арнайы пәндер оқытушысы;

- Сименчук Л.В. – әлеуметтік педагог.

Кесте3.4 Жұмыстың педагогикалық өтілі бойынша педқұрамын талдау

Педагогикалық жұмыс өтілі, жыл

Оқытушылар

Ө/о шеберлері

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2013-2014

2014-2015

2015-2016

1 жылға дейін

-

-

1

1

1

1

1-ден3-ке дейін

2

2

-

1

1

1

3-тен5-ке дейін

-

1

1

1

3

-

5-тен10-ға дейін

6

8

4

6

4

4

10-нан 20-ға дейін

23

16

10

2

1

3

20-дан астам

11

19

16

3

4

1

Барлығы

42

46

32

15

14

10

2015-2016 оқу жылы жаңадан келген оқытушылар- 3 (Мирошниченко В.Л., Потянов Н.Г., Мельникова Т.Л.) және өндірістік оқыту шебері -1 (Настевич О.М.).

Оқытушылар мен ө/о шеберлер құрамында әйелдер саны артады. Еркек оқытушылар-6 (18,7%), ө/оқыту шеберлері-3 (30%).

ӘБП қызметкерлерінің білім беру жүйесіндегі жұмыс өтілі 20 жылдан артық және жоғары, орташа алғанда 23 жылды құрайды.

Оқытушылар мен ө/о шеберлері арасында жұмыс өтілі орташа алғанда 15 жылды құрайды.

2016 жылдың 01 шілдедегі жағдайы бойынша Лисаков техникалық колледжінде 109 қызметкер жұмыс істейді. ӘБП жас құрамы- 40-тан 58 жасқа дейін, орташа жас 51 жасты құрайды.Оқытушылар арасындағы орташа жас- 44 жас, ө/оқыту шеберлері арасында -43, жалпы алғанда ӘБП мен инженерлік-педагогикалық ұжымның-45 жас. Қызметкерлер мен техникалық персонал - 45 жас.

Еркек оқытушылардың орта жасы – 45 жас, әйел- оқытушылар – 44 жас. Еркек ө/о шеберлердің орта жасы – 47 жас, әйелдер – 43 жас.

 

Кесте 3.5 Педагогикалық кадрлардың жас бойынша құрамы

р/с №

Жасы

2015– 2016

2015 - 2016

Оқытушылар

Ө/о шеберлері

ер.

әйел

ер.

әйел

адам

%

адам

%

адам

%

адам

%

1.

25 жасқа дейін

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

25-34

2

6,3

3

9,3

1

10,0

3

30,0

3.

35-44

-

-

8

25

-

-

1

10,0

4.

45-54

2

6,3

14

43,6

-

-

1

10,0

5.

55-64

2

6,4

1

3,1

2

20,0

2

20,0

 

Барлығы::

6

19,0

26

81,0

3

30,0

7

70

Колледжде инженерлік-педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру тұрақты бақылауда, олар курстық даярлық арқылы жүзеге асырылады:

- ТжКБ РҒӘО Астанақ.;

- Қостанай облысы бойынша «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ филиалы;

- «Холдинг «Кәсіпқор» ҰАҚ;

- «Академический центр.Start» білім беру ұйымы;

- Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты жанындағы біліктілікті арттыру және педагогикалық кадрларды қайта даярлау Орталығы негізінде;

- Оқытушылар мен ө/оқыту шеберлерінің өндірістегі тағылымдамасы.

Колледжде біліктілікті арттыру курстарын уақытылы өтуді реттейтін 5 жылға арналған біліктілікті арттыру және 3 жылға тағылымдамадан өту кестесі әзірленген. Бұл кесте, ұсыныстар мен өндірістік қажеттілік есепке алынып, түзетілуі мүмкін.

2015-2016 оқу жылында біліктілікті арттыру курстарын және өндірісте тағылымдаманы өткен қызметкерлер:

Кесте3.6 Біліктілікті арттыру курстары

р/с №

Т.А.Ә.

Оқу кезеңі

Тақырыбы

1.

Ремезова Зоя Александровна

26.10.-30.10. 2015 ж.

Қостанайқ.,«Өрлеу» РҒӘО АҚ «Кітапханашының жеке тұлғаның ақпараттық мәдениетін қалыптастыру саласындағы кәсіби құзыреті»

2.

Сачавская Татьяна Николаевна

16.11.-27.11.

2015 ж.

Қостанайқ.,«Өрлеу» РҒӘО АҚ «Экономиканың индустриялық-инновациялық дамыту жағдайында техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін жаңғырту»

3.

Сотникова Елена Васильевна

16.11.-27.11.

2015 ж.

Қостанайқ.,«Өрлеу» РҒӘО АҚ «Экономиканың индустриялық-инновациялық дамыту жағдайында техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін жаңғырту»

4.

Корсун Елена Петровна

16.11.-27.11.

2015 ж.

г.Қостанайқ.,«Өрлеу» РҒӘО АҚ «Экономиканың индустриялық-инновациялық дамыту жағдайында техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін жаңғырту»

5.

Харьковская Надежда Павловна

04.11-14.11. 2015 ж.

Астанақ., ҚР БҒМ «New Technologies Company»ЖШС

«Қазіргі кезеңде Қазақстанда кәсіптік білім беруді дамытудың модульдік-дуальдік технологиясы»

сертификат № 49

6.

Потянова Инна Александровна

желтоқсан2015 ж.

Қостанай қ. «Возрождение»неміс мәдени орталығы

Шетел тілдерін оқытудың әдістемесі және дидактикасы бойынша семинар

7.

Потянов Николай Григорьевич

10.03.-18.03 2016 ж.

 

Астанақ.ҚР Президенті жанындағы ӘскериАкадемия «Әскери ісінің негіздері және ӨҚН» пәні бойынша кәсіби педагогткалық қызметті ұйымдастыу

 

26.04.2016

 

Лисаковқ.Облыстық семинар «Қазіргі қазақстандық қоғам жағдайында жастарда әскери-патриоттық тәрбиені қалыптастыру» Сертификат

8.

Байменова Турсункуль Ибраевна

24.03.-26-03. 2016 ж.

Қостанайқ«Академический центр Start» «Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінде оқыту практикасын инновациялық өзгерту құралдары»

Кесте3.6 Кәсіпорындағы тағылымдама

р/с

Т.А.Ә.

Оқу кезеңі

 

Тақырыбы

1.

Корсун Е.П.

01.09-30.09. 2015 г.

«Жиhаз» ЖШС тағылымдама

Ағаш ұстасы, жиһаз жинақтаушы 4 разряд

2.

Кушманов Д.Х.

01.09-30.09. 2015 г.

Жиhаз» ЖШС тағылымдама

Ағаш ұстасы, жиһаз жинақтаушы 5 разряд

3.

Мартынюк С.А.

01.04.-30.04. 2016 г.

«Сигнал» ТҚС тағылымдама

автослесарь 5 разряд

Өткізілген талдау негізінде сандық және сапалық оқытушылар құрамы лицензиялау Ережелерімен белгіленген біліктілік талаптары мен білім беру процесінің мақсаттарына сәйкес деген қорытынды жасау қажет.

Сонымен бірге әкімшілік-басқару персоналына және кадрлық қызметке келесі бағыттар бойынша жұмысты жалғастыру қажет:

- санаты жоқ, бірақ жұмысының белгілі педагогикалық өтілі бар қызметкерлердің санатын арттыруды қамтамасыз ету;

- жас бойынша құрамының жасару жағына өзгерту;

- педқызметкерлер штатына педагогикалық және техникалық ЖОО түлектер құрамынан қабылдау;

- қызметкерлердің облыстық, республикалық, халықаралық біліктілік арттыру курстарына; түрлі семинарлар, конференциялар және т.б. жұмыстарына қатысуын қамтамсыз ету;

- оқытушылар мен ө/о шеберлері үшін әрекеттегі кәсіпорындарда, жоо кафедраларында тағылымдаманы ұйымдастыру;

педагогикалық білімі жоқ қызметкерлерге екінші жоғары-педагогикалық білім- алуға көмектесу.

Последние новости и мероприятия

Блог руководителя