23/09/2020  Сәрсенбі
Лисаков техникалық
колледжі
Коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
Мекен жайы:
Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы,
Лисаков қаласы, 6 ықшам ауданы, 56 үй
8 (714 33) 3 28 01
Әріптес кәсіпорындармен корпоративтік ынтымақтастық арқылы кәсіптік оқытудың жоғары сапасын қамтамасыз ететін инновациялық білім беру ортасын құру, ішкі және халықаралық еңбек нарығында сұранысқа ие, мобильді, кәсіби-құзыретті, жоғары адамгершілік тұлғаны қалыптастыру.

ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ. ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ДИАГНОСТИКА

Осыған сәйкес «Лисаков техникалық колледжі» КМҚК-да барлық тәрбие жұмысы білім алушыларды рухани-әдамгершілік тәрбиелеуге бағытталған және инженерлік- педагогикалық ұжымының жалпы мақсаты- интеллектуалды, физикалық, әдептілік, эстетикалық пен еңбек сапалары байланысатын, тұлғаны өмірге дайындау

Негізгі құндылықтарына сүйеніп, колледждің инженерлік-педагогикалық ұжымы өз мақсаты ретінде тәрбиелеу ортаның қалыптасуын қояды және болашақ мамандар үшін мәдениетті,оқу, ғылыми, кәсіптік, жастар орталығы болады. Тәрбие жұмысының орталық бағыты жаңа идеология болып табылады- жастардың өз елінің жетістіктеріне мәнділік бейімделуі. Артықшылық құндылықтар ретінде жеке өзін-өзі дамыту, өзін-өзі табысты іске асыру мен өзін-өзі билеу болып ерекшеленеді.

Тәрбие жұмысының құқықтық негізі Қазақстан Республикасының заңнама актілері, кәсіптік білім беру саласындағы келесі нормативті актілері болып табылады: «Барлық білім беру ұйымдарында оқыту процесінің тәрбие компонентін нығайту бойынша типтік кешенді жоспары», ҚР Конституциясы, «Білім туралы», «Тілдер туралы», «ҚР-дағы баланың құқықтары туралы» ҚР Заңдары, баланың құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясы, ҚР-да білімді даму кешендік бағдарламасы, білім ұйымдарында тәрбиелеу кешендік бағдарламасы, ҚР тілдерді қолдану мен дамытудыңмемлекеттік бағдарламасы, Құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі Өңірлік бағдарлама, Елбасының Қазақстан халқына Жолдауы, ҚР үзбей білім беру жүйесіндегі тәрбиелеу концепциясы, дене шынықтыру мен спортты дамытудың Салалық бағдараламасы.

Мемлекеттік құжаттарындағы тұжырымдамалық идеялар жүйелік байланыстарымен тіркелінген, компоненттер жиынтығын ұсынатын моделі колледжде тәрбиелік жұмысының жүйесін құру кезінде негізі ретінде алынған.

Колледжде тәрбиелік мақсатқа жету үшін тәрбиелеу кеңістігінің барлық субъектілерінрухани-әдамгершілікжәне патриоттық тәрбиелеу бойынша «Халық педагогика Мектебі» кешендік бағдарламасы әзірленген.

Бағдарламаның негізгі мақсаты жалпыадамзаттық және ұлттық мәдениет негіздерін игерген, әлемдік кеңістігінің жаһандану жағдайында өзін осы мәдениеттің құндылықтарын тасымалдаушысы ретінде қабылдайтын, заманауи «постиндустриалды» қоғамның әлеуметтік өмірінде бейімделе алатын, жаңа адамның моделін қалыптастыру үшін жағдайлар жасау болып табылады.

Тәрбиелеудің кешендік бағдарламасын іске асыру бойынша іс-шараларға қатысушылары (субъектілері) колледж білім алушылары, инженерлік - педагогикалық ұжымы, әлеуметтік – психологиялық пен кітапханалық қызметіболып табылады, сонымен қатар дамудың белгілі кезеңінде жұмысқа ата-аналар, сыртқы әлеуметтік мәдениеттік орта енгізіледі.

Колледжде тәрбие жұмысы білім алушылардың бос уақытын ұйымдастыратын, сыныптан тыс іс-шаралардың өзарабайланысатын жиынтығы ретінде қарастырылады, ол көптеген білім алушылардың өз қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын әртүрлі үйірмелер, клубтар, қосымша білім беру қызметтері, сонымен бірге ұжымдық шығармашылық істер, оқушылар мен педагогтерді серіктестер ұжымына жинайтын жарық дәстүрлер болып табылады.Таңдау бойынша еркін және әртүрлі болып, ол жеке-бағытталған қызметі сабақтардың когнитивті қаталдық пен міндеттілігін жақсы толықтырады.

Тәрбие жұмысыбілім алушылардың оқу сабақтарын, сыныптан тыс өмірін, колледж шеңберіндегі әртүрлі қызметі мен қатынастарын, тәрбиелеу кеңістігін үнемі кеңейтетін, әлеуметтік, табиғи, пәндік-эстетикалық ортаның әсерін біріктіріп, барлық педагогикалық процесті қамтиды.

 

ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ ЖҮЙЕСІНІҢ

ІСКЕ АСЫРЫЛУЫНАН КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР

ЖАҢА АДАМ МОДЕЛІН ҚҰРУ:

- жалпыадамзаттық және ұлттық мәдениет негіздерін игерген, өзін осы мәдениет құндылықтарын иеленушісі деп санайтын;

- өз өмірін адамгершілік құндылықтар мен азаматтық ұстаным негізінде жобалап құрастыра алатын;

- өмірдің заманауи жағдайларына әлеуметтік бейімделуге бағытталған;

- үйлесімді дамыған;

- рухани-адамгершілікжәне азаматтық қалыптасушылығын игерген, әлеуметтік маңызды тұлға ретіндекәсіптік білім беру мекемесінің түлегі;

- жоғарыкәсіптік дағдылары ие болған;

- жоғары азаматтық, Қазақстандық патриотизм сезімі бар, өз Отанының заманауи қорғаушысы идеалын халықаралық деңгейінде ұсыну мүмкіндігі бар;

- шығармашылыққа қабілеттілігі бар.

Осыған байланысты барлық тәрбие жұмысы келесі бағыттар бойынша жүргізіледі: саяси және құқықтық мәдениетті тәрбиелеу, отаншылдық және рухани-адамгершілік тәрбие, есірткі және басқа зиянды заттарды қолданудың алдын алу, салауатты өмір салтын қалыптастыру, ата-аналармен және жұмыс берушілермен әлеуметтік серіктестік, өзін-өзі басқару органдарының жұмысы.

Осы бағыттарға сәйкес қызмет жоспарлары, сонымен бірге әлеуметтік-психологиялық қызметінің, жатақхананың жұмыс жоспарлары және бөлімдер Кеңестерінің жұмыс жоспарлары әзірленген. Барлық жұмыстар оқу жылына, содан соң колледждің барлық оқу-тәрбие процесінің жылдық жоспары есепке алынып, айлар бойынша құрастырылады.

Жұмыстың жылдық жоспарына келесі бөлімдер кіреді: негізгі міндеттер мен ұйымдастырушылық жұмыс; ұжымдық-шығармашылық істер тізімі, эстетикалық тәрбие орталығының жұмыс жоспары, «Денсаулық» пен «Құқық дәрісі» клубының жұмыс жоспары; отбасы мен колледждің бірлескен қызметінің жоспары; жазғы демалысын дайындау және өткізу бойынша алдын ала жұмыс жоспары; құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша іс шаралар жоспары; құқықтық тәрбие мен құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша Кеңес жұмысының жоспары; әскери-патриоттықтәрбие, дене шынықтыру мен спорт бойынша әлеуметтік- психологиялыққызметінің жұмыс жоспары, мүдделер бойынша спорт секциялар мен үйірмелердің жұмыс тізімі мен кестесі.

Оқу-тәрбие жұмысының орталығы, жұмысты ұйымдастырушы сынып жетекшісі немесе өндірістік оқыту шебері жетекші болып саналатын,оқу тобы болып қалады. Колледжде 2015-2016 оқу жылы күндізгі оқу нысаны бойынша 29 академиялық тобы оқыды. Сынып жетекшілерінің жұмысы директормен бекітілген, сынып жетекшісі туралы Ережемен регламенттеледі.

Топ жетекшілерінің қызметі бойынша көп сұрақтарды қамту үшін оқу жылы ішінде бөлімдер кеңесі жұмыс атқарады.

Сынып жетекшілері мен ө/о шеберлері өз жұмыстарында тәрбие қызметінің әртүрлі нысандары мен әдістерін қолданады. Негізгі нысаны аптада бір рет өткізілетін, сынып сағаты, күнсайынғы күн талдаулары, топтық жиналыстар (айында бер реттен кем емес) болып қалады. Сынып сағаттарының тақырыбы немесе бағыты колледждің тәрбие жұмысының жоспарымен анықталады.

Әрбір топ жетекшісі оның «күнделігі» болып табылатын, сынып жетекшісі журналын жүргізеді.Сынып журналы олардың колледждің тәрбие жұмысы жүйесіндегі қызметін бағалауына мүмкіндік береді.

Білім алушылардың ата-аналарымен өзараәрекеттесуі алдымен бір-екі айда бір рет өткізілетін, топтық ата-аналар жиналыстар арқылы жасалады, сонымен бірге жұмыстың жеке нысаны қолданылады.

Рухани-адамгершілік және патриоттық тәрбиелеу. Инженерлік-педагогикалық ұжымының міндеттерінің бірі- білім алушылардыңжаратылыс қабілеттерімен шығармашылық әлеуетін анықтау және дамыту, олардың бейімділіктері мен қабілеттіктерін іске асыру, өз халқының мәдениетінің байлығын көздейтін, мәдениеттік құндылықтарына байланыстыру болып табылады. Бұл үшін колледжде, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға бағытталған, студенттік эстетикалық тәрбиеорталығы құрылған. Орталық 50 % артық білім алушыларды біріктіреді, олардың көмегімен, оқу жылы ішінде әзірленген шығармашылық жоспарға сәйкес, үлкен жұмыс жүргізілді.

Көптеген жылдар бойы келесі мерекелік іс-шаралар мен конкурстар дәстүрге айналды: «Білім күні», Конституция сабағы, «Тілдер күні», «Еңбек күні», «Мұғалім күні», «Студенттер күні», «ҚР тәуелсіздік күні», «Жаңа жыл карнавалы», «Әулие Валентинкүні», «Кәне, жігіттер!», «8 наурыз», «Наурыз-мейрамы», «Күлкі күні», Халықтар достығы фестивалі және Әскери және солдат әндер фестивалі, «Жеңіс күні», «Ашық есік күні», «Мемлекеттік рәміздер күні», «Астана күні», «Мейірімділік аптасы», «Отбасы аптасы», дипломдарды салтанатты беру, КВН фестивалі, газеттер мен плакаттар конкурстары, колданбалы өнерінің көрмесі, жәрмеңкелер, интеллектуалды ойындар, «Мейірімділік жолы», «Таза жағалау», «Ардагерлер мен мүгедектерге үйде көмектесу», «Ұрпақтар естелігі», «Жасыл қала», «Экологиялық десант» (қарттар мен мүгедектерге арналған интернатқа) акциялары және т.б. Осы жылы алғашқы рет «Достық керуені- бейбітшілікке жол» толеранттық фестивалі өткізілді, Халық педагогика мектебінің жұмысы жалғастырылды.

Білім алушыларды ұрпақтардың ғасырлық дәстүрінде тәрбиелеу, ұлттық мәдениетін, Қазақстан халқының салт-дәстүрін меңгеруге, Қазақстан Республикасының заңдарын, мемлекеттік рәміздерін қадірлеуге келесі конкурстар, ойындар, фестивальдер, ғылыми конференциялар, сынып сағаттары, дөңгелек үстелдер себеп болды: «Тілім – алтын қазынам. Мой язык – моё богатство»сынып сағаты,«Мистер Твистер» интеллектуалды ойыны, «Қазақшаңыз қалай?»конкурсы (мемлекеттік тілді білуге),«Народа каждого язык беспечен и велик»викторинасы, «Тілім менің – досым менің» кітап көрмесі,қазақ тілі әлеміне саяхат, «Если дружат люди – дружат языки»,«Тоғызқұмалақ» және «Асық ату» қазақ ұлттық ойындарынан жарыс,«Абай Құнанбаев «Қара сөздер»сынып сағаты,«Көсбасшы өмірбаяны- ел тарихы» тарих сағаты, «Біздің Президент – ел таңдауы», «Тәуелсіз елім - тірегім»сынып сағаты, «Менің Отаным», «Гүлдене бер, менің Қазақстаным!» - «Цвети, мой Казахстан!»- Қазақстан халықтары ұлттық тағамдарының жәрмеңкесі,«Жерім менің- Қазақстан!» кітапхананың оқу залындағы көрме-экспозиция, «Ғасырлар бойы келе жатқан мемлекеттілік» қазақ хандығының 550 жылдығына кітап көрмесі және «Өткеннің даналығы-осы күннің байлығы» тарих сағаты,мемлекеттік тілдегі жаңа оқу-әдістемелік әдебиеттің көрмесі, «Наурыз – бірлік символы» сынып сағаты, «Қош келдің, Найрыз!» кітап көрмесі, конкурстық ойын «Қош келдің, Наурыз мейрамы!», суреттер конкурсы«Наурыз — праздник весны!», «Наурыз мейрамын» тойлауы (ұлттық тағамдар, әндер, билер, ұлттық ойындар конкурсы),қалалық іс-шараларға қатысу (киіз үйді орнату, үй бұйымдары, ұлттық тағам, салт-дәстүрді көрсету, концерттік бағдарлама, «Қош келдің Наурыз мейрамы!» флеш-моб),«Қош бол, Гульсары» кинофильмін қарау, «ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Жолдауы» сынып сағаты, просмотр кинофильма «Назарбаев Н.А. Путь становления»кинофильмін қарау, «Галстуксыз кездесу» студенттердің қала әкімімен кездесуі, Жоғары Тобыл тарихы мен мәдениетінің қалалық мұражайына экскурсия және т.б.

Оқу жылы ішінде білім алушылар мен педагогтер мемлекеттік тілді білуге «Тіл – дарын», «Тіл - парасат»,«Біз қазақ тілін үйренеміз»қалалық конкурстарына қатысып, жүлделі орындар алды.

Қазақстан халықтарының бірлігі күніне «ЕдинствоКазахстана– в дружбе народов!» сынып сағаты өткізілді, «Бейбіт өмір бақыты» және «Мы живём под единым шаныраком!» суреттер көрмесі,«Я, ты, он, она – вместе дружная семья» кітап көрмесі ресімделді,қалалық іс-шараларға белсенді қатыстық (киіз үйді орнату, әшекейлеу, үй бұйымдары, ұлттық тағам, салт-дәстүрді көрсету, концерттік бағдарлама).

Мемлекеттік рәміздер күніне «Символы моей Родины» сағаты өткізілді.Кітапхананың оқу залында «Главные святыни страны (Символика)» кітап көрмесі ресімделді, «Это наш Флаг! Это наш Герб! Это наш Гимн!»эссе конкурсы, викторина «Хронология символов РК».Қалалық іс-шараға белсенді қатыстық.

Астана күніне кітапхананың оқу залында «Менің әсем Астанам!» кітап көрмесі ресімделді, сондай-ақ қалалық мерекелік іс-шараға қатыстық.

Білім алушылардыҚазақстанда тұрып жатқан халықтардың мәдениетімен, салт-дәстүрімен таныстыру, отаншылдық сезімін тәрбиелеу мақсатында кітапхананың оқу залында, қалыптасқан дәстүр бойынша оқу жылы ішінде келесі кітап көрмелері ұйымдастырылды, тақырыптық сөрелер және «Өшпейтін сөз ғасырлардан өтеді» ақпараттық стенді ресімделді:Медей Сарсекеевке 80 жыл, Магзом Сүндетовке 80 жыл, 85 жыл Мұқағали Мақатаев, Жамбыл Жабаевқа 170 жыл, Олжас Сүлейменов80 жаста, Ақылбек Шаяхмет65 жаста; «Бір ел-бір кітап», «Республика тарихындағы есім(Ілияс Есенберлин)», «Горжусь тобой, мой край родной!(80 жыл Қостанай облысы)», «Звездный сын Земли» (ғарышкер Тоқтар Әубакіров 75 жаста)», «Народы дружат книгами», «Дарите женщинам цветы », «Мой любимый город», «Прикоснуться к природе можно только сердцем (5 маусым-Дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні)»; әдеби композициялар «Мұхтар Әуэзов – көркем сөз шебері», «Абай поэзиясы – ел сөзі» және т.б.

Пән оқытушылары және әлеуметтік-психологиялық қызметтің күшімен оқу жылы ішінде ақпараттық-танымдық дәрістің жұмысы ұйымдастырылды.

Білім алушыларда мемлекеттік тілге деген құрметті тәрбиелеу филологиялық пәндер ЦӘК онкүндігі шеңберінде өткізілетін конкурстар, ойындар, фестивальдер, ғылыми конференциялар, сынып сағаттары сияқты сыныптан тыс іс-шаралар жүйесі арқылы жүзеге асырылады. Тілдер күніне, Тәуелсіздік күніне арналған іс-шаралар өткізілді. Білім алушылар жастар арасындағы «Біз қазақ тілін оқимыз» қалалық конкурсына қатысты. Кітапхана қорын қазақ тілі, Қазақстан тарихы, техникалық және анықтамалық оқу әдебиеттерімен, мемлекеттік тілдегі жаңа шығармаларымен толықтыру бойынша тұрақты жұмыс жүргізіледі.

Діни экстримизмнің алдын алу, төзімділікті, конфессияаралық келісімді насихаттау мақсатында колледжде ақпараттық-насихаттау тобы қалыптасқан, оған әлеуметтік-гуманитарлық және филологиялық пәндер оқытушылары, әлеуметтік-психологиялық қызметі, «Қайнар» ОҒҚ білім алушылары мен топ белсенділері кірген.

Оқу жылы ішінде конфессияаралық және ұлтаралық келісімді, қазақстандық патриотизм мен лаңкестікке қарсы сана-сезімін насихаттауға бағытталған келесі іс шаралар өткізілді: «Наше будущее основано на традициях» - Қарттар күніне және Мұғалімдер күніне арналған дәстүрлі іс-шаралар; «Достық керуені- бейбітшілікке апаратын жол» толеранттылықтың облыстық семинары шеңберіндегі іс-шаралар, «Ассоциация практикующих психологов» ҚБ семинарлары «Исламский радикализм – фактор общественной угрозы и нестабильности», «Псевдорелигиозные организации:сущность и угрозы», семинар – тренинг «Семейные ценности», сынып сағаты «Адаптация. Способы и рекомендации быстрого приспособления в новом коллективе» (1 курс), «Адаптация молодого специалиста в трудовом коллективе» (3-4 курстар), ақпараттық танымдықдәріс «Подростковый возраст. Особенности. Психологический портрет молодого человека», «Ұлт жоспары-100 қадам Н.Назарбаев» ұлттық жоспарын түсіндіру, семинар – тренинг «Профилактика аддиктивного поведения среди молодежи» города Лисаковск «Всё в твоих руках», семинар – тренинг «Формирование бюджета молодой семьи», онлайн конференция «Профилактика экстремизма и формирование толерантности в молодежной среде», «Девушка и её безопасность»дәріс,«Меры ответственности за нарушения законодательства в сфере религии»сұхбаты, «О взятках»кітап көрмесі, «Мәнгілік – Ел-Қазақстан жастарының болашағы»желтоқсан оқулары, «Противодействия актам терроризма»сынып сағаты, «Родовые системы и отношения в роду», «Ислам – вера и образ жизни»дәрістері,«Светское общество: соотношение традиции и религий»кітапхананың оқу залындағы кітап көрмесі, дөңгелек үстел«Законодательство РК о религиозной деятельности и религиозных объединениях», құқықтық дәріс«Агрессия. Причины агрессивного поведения», дәріс–презентация «Нация и национальные отношения», дөңгелекүстел «Опасность, сущность и формы проявления деятельности деструктивных псевдорелигиозных течений и организаций», дөңгелекүстел«Образование Казахского ханства – историческая закономерность становления казахской государственности», дәріс«Конфликты. Этапы развития конфликта», «Укрепление статуса современной казахстанской женщины»сынып сағаты, «Светское общество: соотношение традиции и религий»кітапхананың оқу залындағы кітап көрмесі, дәріс«Религия и терроризм: несовместимые понятия», дәріс«Деструктивные течения исламской направленности в Казахстане: сущность и основные характеристики», «На той далёкой…»-Кеңес әскерлерін ауғанстаннан шығарылуына арналған салтанатты іс-шара, дәріс«Общение. Энергия слова», Лисаков қ. мұражайына экскурсиялар «Қазақ халқының дәстүрлері мен мәдениеті», «Менің Қазақстаным!» бірлестік пен жасампаздықтың жастар форумы, дәріс «Конфликты. Этапы развития конфликта», сынып сағаты«Укрепление статуса современной казахстанской женщины», «1 марта – День благодарности», «Бүнгі Қазақстан» жобасының шеңберінде көрме- «Женские лица страны», Мейірімділік аптасы, Отбасы аптасы және т.б,.

Әскери-патриоттық тәрбиелеушеңберінде ҰОС Жеңісінің 71 жылдығына арналған, Отан қорғаушы күніне қарсы бірнеше іс-шаралар өткізілді. Әскери-қолданбалы өнерінде алынған дағдыларын көрсету, белсенді демалыс ұйымдастыру мақсатында «Кәне, жігіттер» дәстүрлі конкурс өткізілді (1-2 курстың бозбалалары қатысты). 1-2 курс білім алушылары арасында әскери-спорттық көпсайыс бойынша жарыстар өткізілді (АК бөлшектеп бұзу, құрастыру, «Қорғау», «Снайпер» конкурстары).

Отан қорғаушы күніне және Жеңіс күніне арналған қорғаныс-бұқаралық жұмыстарын ұйымдастыруға және өткізуге, «Жас әскер» әскерге дейінгі жастардың қалалық жарыстарына белсенді қатыстық. Кеңес әскерлерін Ауғанстаннан шығаруына арналған «На той далёкой…» салтанатты іс-шараға қатыстық (280 адам).

Жыл сайынғы «Слава тебе солдат» дәстүрлі солдат және әскери әндерінің Фестивалі өткізілді (студенттер мен педагогтер санынан 200- ден астам адам қатысты).«Чтобы помнили» сынып сағаты, «У обелиска героев» ерлік сағаты, «Парни на все 100» спорт жарыстары, «Память поколений» акциясы (ҰОС ардагерлерінің қабірлерін дұрыстау) өткізілді. ҰОС батырлары туралы бейнероликтерді қарау ұйымдастырылды.

Кітапхананың оқу залында кітап көрмелері ресімделді «Афганистан» (15.02 - кеңес әскерлерін Ауғанстаннан шығару күні), «Мы - армия страны. Мы - армия народа» және «Дороги войны - дороги победы», көрме-атаулы күн«Вам поклон солдаты, за цветущий май».

Білім алушылар ҚР ҚК қатарына салтанатты шығарып салуға белсенді қатысты (қазан 2015ж., мамыр 2016ж.).

Сондай-ақ, колледждің білім алушылар Жеңіс күніне арналған қалалық іс-шараларға қатысты: «Георгиевская лента» акциясы, Жеңіс шеруі.

II курс бозбалалары үшін (9 сынып негізінде- 201адам) оқу-далажиындары өткізілді.ОДЖ соңында АӘД аяқталуына арналған, әскери-спорттық мерекесі өткізілді.

Құқықтықтәрбиелеу және құқық бұзушылықтың алдын алу.Қазақстан Республикасының заңдарын, ұжымдық өмір нормаларын құрметтеуге, азаматтық және әлеуметтік жауапкершілігін дамытуды тәрбиелеу құқықтық дәріс сабақтары, құқықтық тәрбие және құқықбұзушылықтың алдын алу бойынша Кеңес арқылы жүзеге асырылады. Оқу жылыныңішіндеКІТ, ҚІІБ қызметкерлерінің, әлеуметтік-гуманитарлық пәндер оқытушылары, педагог-психологтың және әлеуметтік педагогтің қатысуымен дәріс сабақтары өткізіледі:«Адаптация. Рекомендации по адаптации в новом коллективе»(1курс), «Девушка и её безопасность» (1 курса), «Закон и ответственность», «Способы решения проблем» (1 курс),«Добрые люди творят добрые дела», «Теплые отношения в семье. «От сердца к сердцу» (1 курс), «Залог безопасности - жизнь по закону», «Общение. Энергия слова», «Конфликты. Этапы развития конфликта», «Агрессия. Причины агрессивного поведения», «Траффик! Опасный поиск работы», «Размышления о семейной жизни», «Подростковый возраст. Особенности.Психологический портрет молодого человека», «Залог безопасности - жизнь по закону», «Мы разные, но равные»-(1 курс), «Воспитание толерантности», ҚР Әкімшілік және Қылмыстық Кодекстеріндегі өзгерістер туралы мектеп инспекторының білім алушылармен сұхбаттары. Кітапхананың оқу залында мерзімді «Оқушы: мораль, құқық, заң» құқық тақырыбы бойынша әдебиеттерге шолу, сондай-ақ «Біздің жердегі заң» кітап көрмесі ресімделеді.

Құқық бұзушылықтың алдын алу, білім алушылар арасындағы қоғамға қарсы істерді жою, оларды оқу жылына әлеуметтік ақтау мақсатында құқықты сақтау органдарымен бірлескен іс-шаралар жоспары әзірленді.

Әлеуметтік педагогпен, ҚЮПинспекторымен«Кәмелетке толмағандар арасында құқық бұзушылық проблемаларын зерттеу және алдын алу» сауалнама жүргізілді.

Оқу жылы ішінде старосталар Кеңесімен, бөлімдер кеңестерімен Бірыңғай педагогикалық талаптарын бұзатын білім алушылармен жеке жұмыс атқарылады; құқықтық тәрбие және құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша Кеңес отырыстарында жыл сайын білім алушылардың жеке істері қарастырылады (26іс). Білім алушылармен алдын алу және жеке жұмысын тиімді атқару үшін колледжде педагог-психолог пен әлеуметтік педагог жұмыс істейді, сол мамандар білім алушыларға, олардың ата-аналарына, педагогтерге тәрбие процесімен байланысты белгілі проблемаларды шешуде көмек көрсетеді.

ІІБ КІТ қызметкерлермен біріккен жұмысоңды нәтижелерін береді: «ҚІІБ-де ашық есік күні» (жылына екі рет), жатаханаға рейдтер, жатақханада тұратындар үшін жиналыстар, алдын алу сұхбаттар, білім алушылар және ата-аналармен жеке кездесулер, арақ ішетін білім алушылармен әңгімелер, 23 сағаттан соң кафелер мен барларға рейдтер, пәтерлер бойынша рейдтер, басқа қалалықбілім алушылардың ауылдарына бару және т.б. Полиция қызметкерлерімен тығыз ынтымақтасу жасөспірімдердің уақытөткізулері туралы, олардың өзарақатынасулары мен байланыстар туралы толық ақпаратты білуге, уақытымен құқық бұзушылықты жасауға жол бермеуге мүмкіндік береді. Барлығы өзараәрекеттесудің 187 жағдайы тіркелді, ол дөңгелек үстелдер, рейдтер, сондай-ақ түнгі уақыттапәтерлерге бару, телефон арқылы кеңестер, сұхбаттар мен т.б

Жасөспірімқылмыстарының алдын алу мақсатында оқу жылы ішінде колледж педагогтері, әлеуметтік-психологиялық қызметі мен КІТ инспекторы қатысуімен шұғыл-алдын алу іс-шаралар ұйымдастырылып өткізілді. МЖБ шеңберінде отбасындағы қарым-қатынас пен режімді бақылау мақсатында, алдын алу есебіне тіркелген білім алушылардың(40) пәтерлеріне, сондай-ақ түнгі уақытта (23 сағаттан кейін) сауықтыру орындарына барылды. МЖБ нәтижелері нұсқаулық-әдістемелік кеңестерінде талқыланды, онда кемшіліктер мен оларды шешу жолдары есепке алынып, талдау өткізілді.

«Жағдайы нашар отбасы: тиімді өзара қатынас жолдары мен іздестірулері» педкеңес-практикум өткізілді.

Құқық бұзушылықтың әр жағдайы линейкаларда, білім алушылар мен ата-аналар жиналыстарында, жатақханада тұрып жатқан білім алушылармен жиналыстарында қарастырылады.

Колледжде сенім телефоны көрсетілген ақпараттық стенді ресімделген.

Оқу жылы ішінде мектеп инспекторымен жатақханада тұрып жатқан білім алушылармен жатақханада тұру Ережелерінің орындалуына бақылау жүргізіледі.

Бірыңғай педагогикалық талаптарын бұзатын, оқуға келмейтін, әкімшілік бұзулары бар, арақ ішетін, қылмыс жасаған білім алушылар ҚЮП (3 адам), колледжішілік есеп (14 адам), «тәуекел тобы» (11 адам) секілді алдын алу есептерінде тіркелінген. Жыл ішінде есепте тұрған білім алушылар саны өзгеріліп тұрады және көбейіп кетуі де мүмкін. Бірақ,алдын алу жұмысы төмендеп немесе нашарлап кеткен деп айтуға болмайды. Керісінше, уақытымен есепке алынған өмірлік жағдайлардың проблемалар мен қиыншылықтары жасөспірімге немесе оның ата-анасына оларды шешуге жағдай жасайды. Осы білім алушылардың әр қайсысына: жеке карта, оқушының отбасы картасы, сонымен қатар отбасында өзара қарым-қатынастың диагностикалық картасы жүргізіледі. Алдын алу есептің барлық түрлерінде тұрған білім алушылардың, ата-аналардың, топ жетекшілерінің, құқықты сақтау органдарының «Диалог жолында» дәстүрлі бірлескен жиналысы өткізілді.

2014 жылы колледж білім алушыларымен 2 қылмыс жасалды, 2015 жылы-4, 2016 жылдың 6 айы ішінде колледж білім алушыларымен 2 қылмыс жасалды.

СӨС қалыптастыру.Білім алушылардың салауатты өмір сүру қажеттіліктерін тәрбиелеу және дамыту, оларды болашақта жақсы отбасылар құруына дайындау мақсатында «Денсаулық» клубімен күрделі алдын алу жұмысы өткізіліп жатыр, спорттық-бұқаралық және дене шынықтыру-салауаттық жұмыс бойынша бағдарлама әзірленуде. «Денсаулық» клубы шеңберінде аурулардың алдын алу, арақ ішу мен нашақорлықтың алдын алуына бағытталған, сабақтар өткізілуде: «Урок здоровья», «Грипп, ОРЗ- их профилактика», «Путь к здоровью и красоте.Практические советы», «Соблюдение личной гигиены», «Туман в сознании – путь к беде», «Женщина мать»-1 курс, «Любовь, дружба… что дальше?»-2 курс, «Влюбленность или любовь» - 3-4 курс, «Туберкулёз», «ГМО: еда, которая убивает», «Осторожно! Острые кишечные инфекции», «Свобода и ответственность (зависимость)», «Уроки долголетия».

«Шылымды кәмпитке айырбаста» акциясы, туберкулездің алдын алу бойынша ақпараттық материалды тарату акциясы, «Спорт и музыка против наркотиков»акциясы, сондай-ақ онкологиялық ауруларды ерте анықтау және алдын алу онкүндігінің, туберкулездің алдын алу бойынша айлықтың, шылым шегуді шектеу және алдын алу бойынша айлықтың іс-шаралары өткізілді. Оқу жылы ішінде қалалық поликлиниканың «Темекіге қарсы кабинетімен» тығыз ынтымақтастықта болдық.

2015 жылғы 1 желтоқсанда Халықаралық ВИЧ/СПИД-пен күресу Күніне арналған флэшмоб өткізілді.

Кітапхананың оқу залында кітап көрмелері мен тақырыптық сөрелер ресімделді: «Лучше быть здоровым и счастливым», «В здоровом теле – здоровый дух», «Что я знаю о ВИЧ/СПИДЕ», «Это страшное слово - наркотик» және т.б.

Жылына екі рет (күз және көктем) білім алушылар мен педұжымның қатысуымен дәстүрлі Денсаулық күні, сондай-ақ 320 адам қатысқан «Денсаулық фестивалі» өткізілді.

Жыл ішінде тұрақты түрде есірткіге қарсы бағыттағы және СПИД-тың алдын алудың көрнекі үгіт бұрышы ресімделеді, сондай-ақ психологтың кеңестері беріледі.

«Денсаулық бұрышы» ресімделген және жүйелі түрде жаңартылып тұрады.

Алдын алу бағыттағы бүктемелер мен үндеу парақтарын тарату бойынша акциялар өткізіледі.

Дені сау ұрпақты тәрбиелеу және жастардың спортпен айналысуға қызығушылығын таныту мақсатында колледжде білім алушылар мен педагогтер белсенді қатысатын түрлі спорттық-бұқаралық жарыстар өткізіледі. Атап айтқанда, колледж спартакиадасы шеңберінде волейболдан, баскетболдан, тоғызқұмалақтан, үстел теннисінен, үшсайыстан, стрит-болдан, армрестлингтен, президенттік милядан, президенттік көпсайыстан жарыстар,«Лыжные гонки», «Парни на все 100%»сияқты спорттық-бұқаралық конкурстар өткізіледі. «Денсаулық фестивалі» акциясының шеңберінде 2016 жылғы 7 маусымда «Здоровый дух»флэшмобы өткізілді.

Барлығы оқу жылы ішінде 42 спорттық-бұқаралық іс-шара өткізілді, оларға 1422 адам қатысты(1367 білім алушы және55 педагог). Колледж білім алушылары қалалық және облыстық деңгейдегі барлық спорт іс-шараларына қатысты.

Колледждің құрама командасы (бозбалалар мен қыздар) қалалық спартакиадаға белсенді қатысады. Жалпы есепте колледж бозбалаларының командасы 1-орын, қыздар-2-орын алды.

Білім алушылардың спорттық-бұқаралық мүддесі 50 % жоғары артты.

Өзін-өзі басқару.Колледждегі студенттік өзін-өзі басқару бүгін оқу-тәрбие процесінде маңызды орын алады және оқушының белсенді әлеуметтік ұстанымын қалыптасуының біріншікезектегі жағдай ретінде қарастырылады. Біздің өзін-өзі басқару қызметі тек қана бөлек іс-шаралар мен істерде ғана емес, ол колледж рухын, ұжым рухындағы атмосфера оқушылар ұжымында қалыптастыру бойынша жұмыста көрінеді. Ұжымның көрсеткіштері мен моральді климаттың критерияларының бірі заңдар-жалпықабылданған нормалар болып табылады, олар барлығы үшін қоғамдық ойлар мен ұжымның барлық мүшелердің еркіндігімен сәйкес міндетті болып танылады (Бірыңғай педагогикалық талаптарын орындау, достық, қамқорлық, адалдық).

Өзін-өзі басқару– ол педагогтер мен оқушылардың бірлескен үлкен жұмысының нәтижесі.Өзін-өзі басқаруды құру үшін, пікірлер мен қылықтардың өз бетінше жұмыс атқаруын қамтамасыз ету, өздері іске кірісу үміттерін ояту қажет. Өзін-өзі басқару үшін оқушы емес, оқушы үшін өзін-өзі басқару болу қажет екендігін әркім еске сақтау керек.

СБ барлық оқушылар ұжымының өзін-өзі басқару органдары мен оқу топтарының өзін-өзі басқару органдары арқылы жүзеге асырылады.

Өзін-өзі басқарудың жоғары органы- колледж оқушыларының конференциясы, онда старосталар Кеңесінің төрағасының есебі тыңдалады және жыл бойына қызметінің нәтижесі бағаланады, келесі оқу жылына арналған студенттер ұжымының қызмет саласы анықталады. Шешуші дауыс құқығы бар конференциясына топтардан 6-8 өкілден (оқу топтары санына байланысты) және старосталар Кеңесі комиссияларының педагог- кеңесшілері қатысады, колледж әкімшілігі шақырылады.

Старосталар Кеңесібілім алушылардың конференциялар шешімдерін орындауын жүзеге асырады және колледждің студенттік ұжымы қызметінің бағдарламасын іске асырады, ол барлық топтарының старосталарынан, тәрбие жұмысы жөніндегі директордың орынбасарынан және бөлім меңгерушілерінен тұрады, сонымен бірге Кеңеске жатақхана Кеңстерінің өкілдері кіреді. Старосталар Кеңесі профильді комиссияларын қалыптастырады және олардың жұмысын ұйымдастырады, оларды талқылауға шығаруға дайындайды: жалпыколледждік және қалалық ұжымдық-шығармашылық істерінің (ҰШІ) сценарийлерін және оларға талдау өткізеді; конкурстар, акциялар туралы ережелер; сабақтардың үлгерімі мен қатысу нәтижелерін келтіреді (айсайын, семестр нәтижелері бойынша, оқу жылына); солар бойынша белгілі шешімдер қабылдайды; алдағы отырыстарында қабылданған шешімдерді орындау туралы өзін-өзі басқарудың жауапты тұлғаларының ақпараттары мен есептерін тыңдайды; айлық аттестаттау нәтижелері бойынша қанағатсыз бағалары бар және негізсіз себептер бойынша сабақтарға қатыспаған оқушыларды тыңдайды; мадақтау мен жазалау мәселелерін шешеді (өз өкілеттік шегінде); оқушылардың кандидатурасын қала және облыс әкімдер стипендиясына ұсынады; оқушылардың жауапкершілігі туралы шешім қабылдайды және әкімшілік немесе педагогикалық кеңестеріне ұсыныстармен шығады; топтар рейтингін келтіріп басқа да ағымдағы мәселелерді шешеді.

Колледж жастары ішінен екі өкілі қала әкімі жанындағы жастардың істері бойынша Кеңес құрамына кіреді.

Өзіне-өзі қызмет ету– СК бағыттарының бірі: еркін отрядтың жұмысы (қабаттар бойынша кезекшілік, тазалық сақтау және оқу корпусы мен жатақханада тәртіп сақтау, гардеробтар мен асханадағы кезекшілік), тіркелген аумақтарды, кабинеттер мен шеберханаларын жинастыру. Бұл колледждің мүліктеріне ұқыпты қарауды тәрбиелейді. Экологиялық сенбіліктер өткізіледі.

Жатақхана кеңесі– колледж жатақханасында тұратын білім алушылар ұжымының өзін-өзі басқару органы. Жатақхана Кеңесімен өткізілетін жұмыс көпжоспарлы және жан-жақты, оның мақсаты жан-жақты дамыған, жоғары адамгершіл, азаматтық ұстанымы бар мамандарды тәрбиелеу; араларында ұлтаралық, төзімділік қатынас мәдениетін дамыту, салауатты өмір салты барлық білім алушылар үшін норма болуына талпыну; ал міндеті- тұлғаның жекелігін дамыту, демократия мен гуманизмнің жалпыадамзаттық құндылықтарын тәрбиелеу, Қазақстан мәдениетінің байлығын көрсететін мәдениеттік құндылықтар жүйесіне қатыстыру, қарым-қатынас мәдениетінің жалпыадамзаттық нормаларын қалыптастыру, ұжым алдында адалдық пен жауапкершілік сезімін тәрбиелеу, Қазақстан Республика Заңдарын қадірлеуге тәрбиелеу.

Жұмыс келесі бағыттар бойынша жүргізілді: адамгершілік тәрбие, құқықтық тәрбие; азаматтық-патриоттық тәрбие; эстетикалық тәрбие; дене шынықтыру тәрбиесі; еңбек тәрбиесі.

Жатақхана кеңесі қабат старостасы, санитарлық үштік, оқу секторы, мәдени-көпшілік секторы, редколлегия, еңбек секторы кіретін қабат белсенділерінен тұрады.

Санитарлық үштіктің міндетіне күн сайын бөлмелердің, дәліздің, тұрмыстық жайлардың тазалығын тексеру кіреді. Апта сайын бөлмелерде, дәліздерде, тұрмыстық бөлмелерде жинастыру өткізілді. Күн сайын ыдыстардың, азық-түлік тұратын шкафтардың тазалығы тексерілді. Тоңазытқыштардың тазалығы тексерілді. Күн сайын бөлмедегі тәртіпке бағалар қойылған «Тазалық экраны» ілінеді.

Оқу секторы тәрбиешімен бірге күн сайын бөлмелерді аралап, өз бетімен дайындалу сағаты туралы ескертеді, кім дайындалып жатқанын жазып алады, ө/о шеберлері мен сынып жетекшілерінен оқу туралы ақпаратты жинады. Үлгерім экраны жүргізілді.

Еңбек секторы жиһаздың, аспашамдардың, шкафтардың сақталуын қадағалайды. Аумақтың тазалығын қадағалайды. Күн сайын аумақтың жиналуы жүргізіледі: қыстыгүні қардан, батпақтан, мұздан тазартылады. Жатақхана жанына гүлдер отырғызылады, оларға күн сайын күтім жасалады. Оқу жылының аяғында бөлмелерде косметикалық жөндеу жүргізілді.

Бірінші күннен бастап білім алушыларды жатақханада тұрудың ішкі ережелерімен, бірыңғай талаптарды орындаумен таныстырады: күн тәртібін қатаң сақтау, бөлмелерді таза ұстау, мүліктің сақталуына ұқыпты қарау, өз бетімен дайындалу сағатында тыныштықты сақтау, қабаттағы, басқыш алаңындағы кезекшілікке, аумақтағы еңбек қызмет орындауға жауапкершілікпен қарау.

Жыл ішінде БК жатақханада жайлы тұру жағдайларын жетілдіруге қатысты, білім алушыларда әлеуметтік-позитивті қажетсінулерінің және өз тіршілік қарекетін құру мақсаттарының қалыптасуына көмектесті, жеке тұлғаның өзіндік қасиетінің, рухани-адамгершілік және шығармашылық әлеуетінің дамуына, тәрбиесіндегі келеңсіз жағдайларын жоюға жағдай жасады.

Жыл ішінде рухани-адамгершілік, құқықтық тәрбие сипатындағы іс-шаралар өткізілді, азаматтық-отаншылдық тәрбиеге, салауатты өмір салтының қажеттілігін тәрбиелеуге және дамытуға, эстетикалық тәрбиеге, еңбек тәрбиесіне де көңіл бөлінді.

Барлық іс-шаралар тәрбиешілермен, қабат белсенділерімен, кітапханашылармен, педагог-психолгпен, әлеуметтік педагогпен және фельдшермен ұйымдастырылып, өткізілді.

Әлеуметтік-психологиялық қызметімен жатақханада тұрушылармен жұмыс жүргізілді: бөлмелердің санитарлық-гигиеналық күйін тексеру бойынша рейдтер, олардың нәтижелері бойынша бөлмелерінде тәртіп сақтап, оларды жайландыруға жағдай жасайтын білім алушылар аталып өтті. Қабатта жетекшіні анықтау мақсатында диагностика, Деллингер тесті жүргізілді.

Ай сайын жұмыс қорытындысын жасау бойынша жалпы жиналыстар өткізілді.

Балалармен жеке әңгімелесулер, сауалнамалар негізінде барлық білім алушылар жатақханада тұрудың нормалары мен ережелеріне жақсы қарайтынын көрсетті. Тәрбие жұмысының барлық ұйымдастырылуы балалардың көмегі мен қатысуын талап етті.

Оқу тобының өзін-өзі басқаруы старосталар жетекшілігімен топ белсенділерімен жүзеге асырылады. Оқу тобының өзін-өзі басқарудың жоғарғы органы- топтық жиналыс. Топ белсенділері топтық жиналыс шешімдерін орындау бойынша жұмысты ұйымдастырады; өз ұжымында тәртіпті қамтамасыз етеді; өзіне-өзі қызмет етуді, кезекшілікті, оқуда артта қалғандарға көмекті ұйымдастырады; топтық жиналыстар мен ҰШІ дайындап, өткізеді; үлгерім мен қатысушылық қорытындыларын жасайды. Топ белсенділері өз жұмысын жариялық және өз ұжымы алдында есеп беру негізінде құрайды. Өзін өзі басқару бойынша топтардағы жұмысты топ жетекшілері байланыстырады.

Өзін өзі басқару әркімді бағалайтын және сүйетін «отбасы сезімін», дербестігін жоғалтпай, адамда өзіндік қасиетін дамытатын ұжым сезімін жасайды.

2012 жылғы қазан айынан бастап колледжде ҰШІ өткізудің бастаушысы болған студенттердің кәсіподақ ұйымы құрылды.

2013 жылдың 30 желтоқсанынан бастап колледжде «Жастар бастамалары орталығы» ҚБ жұмыс жасайды.

ЛТК «Жастар бастамалары орталығы» ҚБ мүшелерімен 2015 жылғы тамыз-2016 маусым аралығында келесі іс-шаралар өткізілді: мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша «2015 жылы үкіметтік емес ұйымдармен әлеуметтік жобалардың орындалуы» жобасы іске асырылды, лоттар бойынша:

№ 4 лот. Өскелең ұрпақтың денсаулығын нығайтуға және тәуелділіктің алдын алуға бағытталған жобаны ұйымдастыру және өткізу.

Конкурстық өтінімнің бөлігін құрайтын және көрсетілетін әлеуметтік қызметтердің сапалық және техникалық сипаттамасын көрсететін құжаттар әлеуметтік жоба түрінде ұсынылып, оларда келесі ақпарат болуы тиіс:

1. Сатып алынатын қызметтің ұйым міндетіне (мақаттарына,құрылтай құжаттарына сәйкес ұйым қызметінің негізгі бағыттарына) сәйкестігін негіздеу:

Өңірлік және жергілікті деңгейде жастарды әлеуметтік-маңызды процестерге тарту; жас адамның жан-жақты дамуына, оның әлеуетін ашуға және қоғамдық өмірдің түрлі саласында іске асыруға көмектесу.

2.Жобаны іске асыру мақсаты:нашақорлықтың, шылым шегудің, маскүнемдіктің алдын алуға бағытталған және жастардың денсаулығы мен әлеуметтік өміріне байланысты негативті салдарлармен байланысты іс-шаралар кешенін іске асыру арқылы Лисаков қ. жастарының қоғамдық денсаулығын нығайту.

3. Жобаны іске асыру міндеттері:

3.1 «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» ҚР Кодексін іске асыру

3.2 Өскелең ұрпақтың денсаулығын нығайтуға және тәуелділіктің алдын алуға (тәуелділіктің алдын алу тақырыптары бойынша үлестірме ақпараттық материалды әзірлеу және шығару) бағытталған интерактивті семинар-тренингтерді ұйымдастыру және өткізу.

3.3 Әлеуметтік сауалнама өткізу арқылы тәуелділіктің алдын алу бойынша білімдік, әдістемелік, консультациялық, ақпараттық қолдау көрсету және жастардың жақын ортасы деңгейіндегі жұмыс- Лисаков қ. жалпы білім беру мектептерінде, лицейлерінде және колледжінде жастармен және СӨС саласында жұмыс істейтін мамандар үшін.

3.4 Тәуелділіктің алдын алу тақырыптары бойынша үлестірме ақпараттық материалды әзірлеу, басып шығару және көрсету көмегімен жобаның мақсаттық тобынан жастарды ақпараттық ағарту арқылы әлеуметтік деңгейде СӨС-тәртіптің жағымды қоғамдық нормалары мен таптаурынын қалыптастыру (тапсырыс берушінің келісімі бойынша)

3.5 Лисаков қ. жастарында нашақорлықтың, шылым шегудің, маскүнемдіктің бастапқы алдын алудың тренингтік бағдарламасы арқылы жеке бас деңгейінде өз денсаулығына жауапты қарауын қалыптастыру.

3.6 Жобаны іске асыру барысы туралы БАҚ 2 кем емес материал орналастыру.

Жобаны іске асыру мерзімі 2015 жылғы 26 тамыз- 30 қараша аралығында, 400 артық адам қамтылды. Жобаның жұмыс жоспары:

р/с№

Жоба

Өткізу мерзімі

Өткізу орны

(елді мекеннің аты, мекеменің атауы)

Мақсатты топ және күтілетін қатысушылар саны

1.

2 әлеуметтік сауалнама

тамыз- қараша

Лисаков қаласының әкімшілік аумағы

100кем емес

2.

2 дөңгелек үстел

тамыз- қараша

Лисаков қаласының әкімшілік аумағы

90кем емес

3.

2семинар-тренинг

тамыз- қараша

Лисаков қаласының әкімшілік аумағы

90кем емес

4.

Үздік қарсы жарнама конкурсы

қазан- қараша

Лисаков қаласының әкімшілік аумағы

30 кем емес

5.

Флеш – моб «Біз өмірді таңдаймыз!»

қараша

Лисаков қаласының әкімшілік аумағы

200кем емес

 

 

Барлық іс-шаралар жобаны іске асыру кестесіне сәйкес өткізілді.

2016 жылғы наурызда 2 флеш –моб өткізілді: «Наурыз мейрамын»тойлау, Лисаков азаматтарын сайлауға қатысуға шақырулар. Адамдар саны-145 адам

Сәуір-мамыр- қаланың жоғары сынып оқушыларының шығармашылық және көшбасшылық әлеуетін дамытуға бағытталған тренинг сабақтарын дайындау және өткізу. 10 адам.

2016 жылғы 4 маусым- Қазақстан Республикасының рәміздері күніне арналған қалалық іс-шараға қатысу. 67 адам.

Жыл ішінде білім алушылар колледждің, қала мен облыстың түрлі бұқаралық іс-шараларына қатысты.

Колледжде білім алушылардың өзін-өзі іске асыруы пән олимпиадалар мен кәсіби шеберлік конкурстары; газеттер, плакаттар, эссе және шығармалар конкурсы; мүдделер бойынша клуб және үйірмелер, КТК («Геннадий Викторович» командасы), көркемөнер, факультативтер (барлығы 6)жұмысына қатысу; спорттық секциялар- волейбол, баскетбол (бозбалалар мен қыздар), ЖДД, футбол арқылы жүзеге асырылады.

Бірнеше жыл қатарымен колледжде «Қайнар» оқушылардың ғылыми қоғамы жұмыс істеп келеді, оның мүшелері өңір, қала мектептерінің оқушыларымен бірігіп колледж ішінде ғылыми-практикалық конференциялар өткізеді. Облыстық ғылыми-практикалық конференцияға қатысып жүлделі орындарға ие болды.

Колледж студенттерінің 19 жыл бойы «Студенттік көктем» облыстық фестивалін дайындауға және өткізуге белсенді қатысады.

Осы жылы колледж білім алушылары Қостанай облысы әкімдігінің дін ісі жөніндегі Басқармасымен өткізілген қазақстан халқының бірлігін нығайтуға, діни экстремизм мен лаңкестіктің алдын алуға бағытталған плакаттар, эссе және бейнероликтер конкурстарына қатысты. Бейнероликтер конкурсында 3-орын алды.

Колледж білім алушылары облыстық олимпиадалардың, кәсіби шеберлік конкурстарының, шығармалар конкурсының (және республикалық), ғылыми-практикалық конференциялардың, КТК бірнеше рет жүлдегерлері және жеңімпаздары атанды. Сондай-ақ колледж командалары және жеке білім алушылары қалалық, облыстық, республикалық және халықаралық спорт жарыстарының бірнеше рет жүлдегерлері болды.

Білім алушылардың ата-аналарымен қарым-қатынас жалпы колледждік және топтық ата-аналар жиналысы арқылы жасалады, сонымен бірге жұмыстың жеке түрі де қолданылады. Ата-аналармен жұмыстың ағартушылық және ұйымдастыру-әдістемелік бағыты – жеке консультация беру және ата-аналар дәрістері.

Серіктестермен қарым-қатынас:ата-аналар комитетінің жұмысы,кәсіби бейімделу, тәжірибе алмасу, тәрбие, насихаттау және алдын алу бағыттары бойынша кездесулер, акция, конкурстық және концерттік бағдарламалар, дөңгелек үстелдер, семинар, шығармашылық бағдарламалар, мақалалар, телебағдарлама және т.б. түріндегі «Нұр Отан» ҚДП қалалық филиалымен, «Достық» гендерлік саясат бойынша ҮЕҰ, қала әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту, спорт бөлімдерімен, қаланың білім беру бөлімімен, РИИ ҚОФ, БАҚ («Рауан» радиосы, «Акцент» теледидары, «Лисаковская новь», «Позитив» газеттері), Мәдениет және спорт үйімен, Ардагерлер кеңесімен, Мүгедектер қоғамымен және т.б. бірлескен іс-шаралар.

Әлеуметтік педагог жұмысы.Колледждіңбасты мақсаты- әрбір студентті мәдениетті, шығармашылық белсенді және әлеуметтік маңызды тұлға ретінде тәрбиелеу. В.А. Сухомлинский: «Тәрбие нәтижесі неде айқын көрінетіні туралы мен көп жыл ойландым. Өмір көз жеткізді: тәрбиенің алғашқы және елеулі нәтижесі адам өзі туралы ойлай бастағаннан көрінеді. Менде жақсы, жаман не бар деген сұраққа жауап іздегенде. Адамды өзіне қаратып, өз тағдыры жайында ойландырмаған тәрбиенің ең алғыр әдістері мен тәсілдері жайына қалады» деп жазды.

Әлеуметтік педагог – барлық үлкен-кіші жас топтарының және адамдардың әлеуметтік категориясының тәрбиесін зерттейтін маман. Ол баланың қоғамда бейімделуіне жағдай жасауға, білім беру ұйымы мен отбасы арасында байланыс және серіктестік қатынастарды орнатуға мүмкіндік береді, мүдделері мен қажетсінулерін, тәртіптегі ауытқуларды, кикілжің жағдаяттарды анықтайды және тәрбиеленушілерге уақытылы көмек береді, бала, білім беру ұйымы, отбасы және билік органдары арасында бітістіруші болып, баланың құқығы мен бостандығының іске асырылуын қамтамасыз етеді.

Колледж әлеуметтік педагогінің жұмысы, ТЖ жөніндегі директордың орынбасарымен келісілген және колледж директорымен бекітілген, жоспар бойынша жүзеге асырылады. Жоспарлау, өткен жылдың талдауы есепке алынып, бағыттар бойынша жыл сайын оқу жылының басында жүзеге асырылады. Құжаттаманың негізгі нысандарына педагогтермен жеке жұмыс журналы, шығыс құжаттарды тіркеу журналы, құқық бұзушылықтарды есепке алу журналы, тренингтік және диагностикалық жұмысты есепке алу журналы, білім алушылармен жеке жұмысты есепке алу журналы, ата-аналармен жеке жұмысты есепке алу журналы және т.б. жатады. Құқықтық тәрбие және құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша Кеңестің отырыстары хаттамамен ресімделеді.

Жұмыста пайдаланатын әдістер мен нысандар- сендіру, сұхбат, моралдық қолдау,кеңес беру, ата-аналармен кездесу, пәтерге бару, лекторийлер және т.б. Таңдалған жұмыс әдістері мен нысандардың тиімділігі тәжірибемен расталған.

Барлық жұмыс келесі бағыттар бойынша құрылады: зерттеу-диагностикалық; оқушылар құқығын әлеуметтік-педагогикалық қорғау; ағартушылық және ұйымдастыру-әдістемелік; әлеуметтік-психологиялық алдын алу,түзету және құқығын қалпына келтіру; әлеуметтік-психологиялық әрекеттестік.

Студенттердің тәрбие жұмысын әлеуметтік-психологиялық қостау процесінде келесі әдістерді пайдаланамын: сұхбаттар, сауалнама, тестілеу, байқау, бақылау, экспресс-сұрақ-жауаптар, тренингтер, кездесулер және т.б.

Отбасы жеке тұлғаның әлеуметтік маңызды құндылықтары мен мақсаттарын қалыптастыруда және дамытуда, әлеуметтенуі мен тәрбиесінде жетекші әлеуметтік институт болып қалады. Ұрпақтан ұрпаққа табысталатын рухани-адамгершілік құндылықтар тек осы жерде қалыптасады. Мәдениет және қоғам өзінің мұраттарын, өзінің адамгершілік талаптарын бірінші кезекте ата-ана беделі, олардың тәрбиелік және психологиялық әсер етуі арқылы жеткізе алады, өйткені ата-аналармен немесе балалармен тікелей қатынастағы тұлғалар ғана балалар үшін тәртіптің бірінші үлгісі болып табылады. Отбасы және отбасылық өмір салты құндылығы дәстүрлі түрде маңызды болады. Отбасы –индивидуум және қоғам арасындағы делдал, ұрпақтан ұрпаққа негізгі құндылықтарды таратушы болып табылады. Кәмелетке толмағандар арасында адамгершіліктің төмендеуі және құқық бұзушылықтың өсуі отбасымен байланысты нығайтусыз, саралау тәсілдемесі негізінде оның педагогикалық мәдениетін арттырусыз, ата-аналармен жеке жұмыстың түрлі нысандары мен әдістерін пайдаланусыз тоқтату мүмкін емес. Сондықтан да отбасылық тәрбиеге үлкен көңіл бөлінеді және колледжде отбасы аптасын өткізу дәстүрге айналды, оған негізінде ақпараттық, танымдық сипаттағы іс-шаралар енгізіледі, ойын-сауық жоқ. Бұл «Экология материнства», «Разумный путь к отцовству», «Супружество: наука и искусство» және т.б. дәрістердр. Фильмдер қарау«Тайная природа женщины», «Пять признаков настоящего мужчины», «Жизнь до рождения», «Твои, мои, наши».

Жатақханада қыздарға арналған «Әйел бақыты», «Денсаулық және сұлулық», «Әйел сұлулығының құпиясы», «Нәзіктікті сақтаудың 26 амалы».

Бозбалалар үшін«Все невесты хороши – выбирай на вкус», «Жауапкершілік және табыстылық, олардың өзара әрекеті». Жоғары курс қыздарына арналған «Быть мамой просто – быть мамой сложно»тренингі, ал бірінші курс қыздары үшін «Девушка и ее безопасность»сұхбаты өткізілді. Жоғары курстар үшін «Менің отбасым-менің тамырым» тренингтік жаттығу өткізілді. «Ананды құшақта»дәстүрлі акциясына биыл «Әкеннің қолын ал» деген жаңа нысан қосылып, табысты өтті.Сондай-ақ, биыл келесі кітапшалар таратылды «Дружба, любовь, что дальше?», «Любовь… без последствий».

Күзде «Жастар ортасындағы отбасылық құндылықтар» бағдарламасы бойынша жұмыс істейтін «Нұр Махаббат»ҚБ тығыз ынтымақтастық орнатылды және бірігіп «Отбасылық құндылықтар» тренингтері «Жас отбасының бюджетін қлыптастыру» семинар-тренингі өткізілді (ХР-14, ПІ-15, АжБ-14, СБ-13, АКМ-13топтары қатысты). Бұл отбасына және оған деген көзқарастың құндылығын нығайтудағы жұмыстардың барлық тізімі емес.

Ақпараттық-танымдық қызмет шеңберінде сынып сағаттарында келесі тақырыптар қаралды және тыңдалды: «ГМО: еда, которая убивает», «Трафик! Опасный поиск работы», «Миф, убивающий миллионы», «Наша пристань – родительский дом», «Великая сила семьи», «Закон и ответственность», «Залог безопасности – жизнь по закону», «Великая сила красоты» және т.б.

Ата-аналармен жұмыста өзара қарым-қатынастары қиын балалар ата-аналарымен шақырылатын «Диалогқа барар жолда» кездесуі, ата-аналар жиналысында сөз сөйлеу, жеке сұхбаттар мен кеңес берулер (бүгінгі күнге 105 жүгінулер бар), пәтерлерге бару сияқты түрлі нысандар пайдаланады.Отбасындағы өзара қарым-қатынасты және моральдық жағдайды зерделеу мақсатында осы жылы 40 пәтерге барылды, соның ішінде 5-уі басқа қалалық (Октябрьскийа., Перелескиа., Тобыла.). Қамқоршылармен тұрып жатқан жетім балалардың пәтерлеріне міндетті түрде қыркүйек айында барамыз. Колледжде 26 балада жетім мәртебесі бар.

Оқу орнында жатақханада тұратын басқа жақтан келген студенттердің үлкен саны оқып жатқанға байланысты, тәрбиешілермен және комендатпен ынтымақтастық қажет және жүзеге асырылады. Ағымдағы жылы жатақханаға, кесте бойынша кезекшіліктен басқа, 25 рет барылды. Нұсқамалар, жалпы және жеке студенттерді бақылау, тақырыптық сұхбаттар, алдын алу сұхбаттары,ақпарат жинау, байқау және т.б. жұмыс түрлері өткізілді. Бірнеше студенттерде тамақтың және тұрмыс заттарының жоқ екені анықталды, себептері айқындалды, ата-аналарына хабарланды, жұмыс өткізілді. Балалар үйлерінен келген жетім балалардың орналасуына көмек көрсету, бақылау және қолдау.

Тәрбие қызметін жетілдіру үшін контингентті жүйелі есепке алу және студенттердің деректер базасын жасау маңызды.Қыркүйек айы ішінде, топ жетекшілерімен ұсынылған топтардың әлеуметтік карталарының негізінде, колледждің әлеуметтік паспорты жасалады.Осы оқу жылы әлеуметтік паспортқа сәйкес ҚЮП есебінде 3 студент, колледжде 14, «тәуекел тобында» 10 студент тұр. Оқу жылы ішінде бұл цифрлер өзгеріп тұратыны түсінікті, бірақ жыл басына нақты мәліметтер бар және деректерді салыстыруға болады. Жағдайы нашар отбасылармен және тәртіпті бұзатын немесе құқық бұзушылыққа бейімді балалармен жұмыста тиімділікті арттыру үшін аудандардың учаскелік инспекторларымен, ҚЮП қызметкерлерімен, ауыл округтерінің әкімдерімен тығыз жұмыс жүргізіледі, бақылаудың түрлі нысандары қолданылады (телефон арқылы сөйлесулер, ақпарат жинау, түнгі патрульдеу, пәтерлерге бару, кезекшілік, жағдайды айқындау және т.б.). Бұдан басқа ай сайын құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша Кеңестің отырысы өткізіледі, биыл 26 жеке іс қаралды. Бұл негізінен БПТ бұзу сұрақтары, үлгерім сұрақтары. Кеңес айына 1 рет, ай сайын өткізіледі.

Алдын алу мақсатында колледж инспекторымен бірігіп барлық студенттерге қол қойдырып құқық бұзушылық пен қылмысқа қатысты ӘҚ туралы ҚРК негізгі баптарымен таныстыру ұйымдастырылды және өткізілді.

1-курс білім алушыларының бейімделуін зерделеуарнайы әзірленген сауалнама және бақылаулар көмегімен өткізіледі. Сонымен қатар білім алушыларға жаңа ұжымға жайлы ену бойынша ұсыныстар беріледі. Сауалнамаға колледждің 10 тобынан 199 студент қатысты.

Сауалнама нәтижесі бойынша жалпы бейімделу қанағаттанарлықтай өтті, бірақ АО-15, ПІ-15,МАРК-15,ЕТБҚ-15,АҚ-15, ЕжА-15 топтарында қосымша зерттеу мен мұқият байқау қажет болды деген қорытынды жасауға болады. 46 студент ерекше үрей туғызды, өйткені оларда түрлі қиындықтар айқындалды.

Зерттеу сәтінде өз өмірін 6 адам-жалықтырғыш, 14 адам - ауыр, 2 адам-қуанышсыз деп есептеді, 6 адамда көңілсіз және мұңайған көңіл күй болды.ауыр– 14, қуанышсыз – 2, көңілсіз және жабырқаңқы көңіл күй 6 адамда.

6 адамның ата-аналарымен қарым-қатынасы жат және жанжалды.

Оқу ұжымында 2 адам өздерін жалғазырап қалғандай, 3 адам шаршағандай сезінеді.

3 студенттің пікірінше саулнама жүргізу сәтінде педагогтер оларды елемейді.

Қиын өмір жағдайларында 16 студент өзінде тұйықталады, 4-уі өзін жайсыз сезінеді, өздерін жалғыз сезінетін 5 адам.

8 студент өзін-өзі кесу, дәрі егу, улану немесе т.б. түрлерімен өзіне ауыр тигізгісі келеді.

Оңды сәттер қуантады. Мысалы, көптеген студенттер өзінің жабырқаңқы көңіл-күйін былай жеңеді:

- туғандарымен қатынасу

- жаттығуларға бару

- музыка тыңдау

- кітап оқу

- конькимен серуендеу

- велосипед тебу

- футбол ойнау

- гитарада ойнау

- достарымен қатынасу

- ән айту және билеу

- жүгірумен айналысу

- тамақ дайындау

- спортзалға бару

- компьютерлік ойындар және т.б..

Балалар үйлері мен мектеп-интернаттардан келген балаларға ерекше көңіл бөлінеді және қажетті әлеуметтік-педагогикалық қорғау көрсетіледі, алайда ол ешқашан туған отбасындай болмайды.

Биылғы жылы біздің оқу орнында мұндай 6 бала болды. Бүгінгі күні балалар үйлері мен мектеп- интернаттардан келген барлық балалар колледж жатақханасына тіркелген, тұрғын үй кезегіне тұрғызылды, ыстық тамақпен қамтамасыз етілген, стипендия алады.Бұл балалардың құжаттары, жүйелі түрде, папкаларда сақталады. Ақша қаражаты да (стипендиялардың, жәрдемақылар түсімі мен шығысы) жеке дәптерде, чектер бойынша, қатаң есеп берушілікпен бақыланады. Негізгі сатып алулар әлеуметтік педагогпен бірігіп жасалады, қолға ақша берілмейді.

Бұл жетім балалармен жүргізілетін жұмыстың кішкенесі ғана. Күн сайын олармен ақша шығындары туралы ұсыныстардан бастап гигиенамен аяқталатын еркін әңгімелер жүргізіледі, оған түрлі мамандар тартылады.

Интернаттық мекемелерден келген жеткіншектер контингентімен жұмыс қиындылығы олар жауапкерсіз, тұрмыстық өзіне-өзі қызмет ету дағдылары жоқ, тұрақты бақылауға, қамқорлыққа, күтуге мұқтаж болады. Проблеманы ауырлататыны кейбір балалардың психикалық дамуының кешігуі бар және олар түзету сыныптарында оқыған. Бұл Рогозин Константин, Казначеев Александр, Шутпаева Алена, Николаенко Анастасия, Печенкин Андрей. Жалпы бағдарлама бойынша оқу материалын игеру олар үшін үлкен қиындық туғызады, осыған байланысты балалардың, көбінесе өзі де төмен, өзін-өзі бағалауы төмендейді, нәтижесінде оқуға деген уәжі жоғалады. Бұл балалар жағынан сабақтарды қалдыру, жанжалдарға, дөрекілікке және ашуланшақтыққа, жаттырқаушылыққа әкеп соғады. Өткізілген жұмыстарға қарамастан Рогозин Константин және Печенкин Андрей оқу материалдарын игермеу және оқуды жалғастыру қаламау себептері бойынша колледж студенттері құрамынан шығарылды.

Жетім балалар және АҚҚ қамқоршы туыстары бар балалар да стипендия алады, тұрғын үйге кезекке тұрғызу туралы құжаттарды ұсынуға бақылау жүргізіледі. Сырттан келгендерге тегін тұрумен жатақхана беріледі, ыстық тамақпен қамтамасыз етілген. Қалалық жетім балалар мен АҚҚ бақылауын қамтамсыз ету үшін учаскелік инспектор мен психолог бірігіп жыл сайын пәтерлерге барады, нәтижелер бойынша анықтамалар жасалады, сондай-ақ сұхбат үшін және отбасындағы өзара қарым-қатынастың жан-жақтылығын, денсаулық күйін, материалдық жағдайын және т.б. анықтау үшін қамқоршылармен кездесулер өткізіледі. Жылына бір рет құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша Кеңестің отырысында қамқоршылармен тұрып жатқан жетім балалар отбасыларындағы жағдай туралы сұрақ тыңдалады.

Зерттеу-диагностикалық жұмыс талдау және мұнан былайғы қызмет үшін үлкен материал береді. Осыған байланысты психологпен біріккен жұмыс жақсы жолға салынған, бұл қиын сұрақтарды түзету және шешуге қосымша мүмкіндіктер туғызады.Студенттердің психологиялық күйін зерделеу үшін бірнеше жыл бойы Люшердің түстік тестін тәжірибемде қолданамын.Түрлі есептерде тұрған, сондай-ақ үрей туғызатын студенттер бейімделуге зерттеу өткізілген соң міндетті түрде осы процедурадан өтеді. Нәтижелері бойынша әрбір студентке жеке, ал күрделі жағдайларда оның ата-анасына тілектес нысанда, сенімді жағдайда зерттеу нәтижелері хабарланады және проблеманы немесе тәртіпті түзету бойынша ұсынымдар беріледі, жаңа қарым-қатынас жасау жолында көмек көрсетіледі.Сынып жетекшілеріне ақпарат беріледі немесе олар бірігіп жұмыс істеуге шақырылады. Бұдан басқа әр студентке карта ашылады, оған бір үйде тұрып жатқан отбасының барлық мүшелері, олардың туған күндері, жүмыс немесе оқу орны, мүдделері мен қызығушылықтары жазылады.Картаны студент өз бетінше толтырады. Бұл өте маңызды,өйткені бірінші кімді жазғанына, өз туғандары туралы не білетініне немесе ең қарапайым заттардың білмеуіне бірден көңіл бөлуге болады.

Педагогтермен жұмыстың да маңызы зор. Олар үшін осы жылы келесі тақырыптар дайындалды: «Сөйлеу-жетілгендік негізі», «Қатынасу механизмдері. Қатынасу кезінде өзінді және басқа адамды басқару», «Алғашқы қадамдар немесе сәтті бастауға көмектесетін бірнеше кеңестер», «Өзара қарым-қатынас мәдениеті».42 жеке консультация өткізілді, мінездеме жазуға, бала құқығын қорғау және құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі комиссия үшін материалдарды дайындауға, сондай-ақ жанжалдарды шешуде көмек көрсетілді.

Соңында жұмыс келесі бағыттар бойынша жүргізілетінін айта кету керек:

- зерттеу-диагностикалық;

- студенттерді әлеуметтік-педагогикалық қорғау;

- ағартушылық және ұйымдастыру-әдістемелік;

- әлеуметтік-психологиялық алдын алу,түзету және құқығын қалпына келтіру;

- әлеуметтік-психологиялық әрекеттестік.

Қызметтің келесі түрлері пайдаланылады:

- балалармен жеке сұхбаттар;

- педагогтермен жеке сұхбаттар;

- ата-аналармен жеке сұхбаттар;

-колледж инспекторының қатысуымен жеке сұхбаттар;

-директормен, психологпен, инспектормен, әлеуметтік педагогпен, топ жетекшілерімен, жатақхана тәрбиешілерімен біріккен және коллегиялық кездесулер;

- педагогикалық консилиум;

- жатақхана тәрбиешілерімен кездесу;

- балалармен бейресми жағдайда кездесулер;

-қосымша ақпарат жинау үшін балалар үйінің қызметкерлерімен байланыс және басқалар.

Жыл сайын әлеуметтік педагог жұмысында жаңа әдістер табылады, ескілер расталады, жиған-терген тәжірибе осы қызметтің дамуына мүмкіндік береді, осыдан жетілгендіктің шегі жоқ екеніне, алда балаларға үлкен пайда тигізетін көптеген жаңалықтар мен әдістемелер, жұмыс нысандары тұрғанына сенесін.

Педагог-психологтың жұмысы оқу орнының мақсаты, міндеті, жас ерекшеліктері, ерекшелігі мен бағыты есепке алынып құрылады.

Жұмыстың мақсаттары:

1. Студенттердің, олардың ата-аналарының және инженерлік-педагогикалық ұжымның психикалық және психологиялық денсаулығын қамтамасыз ету.

2. Жеке басының өсуіне көмек беру.

3. Кәсіби қалыптасуына көмек беру.

Субъектілермен жұмыстың негізгі принциптері:

·Құпиялық;

·Құзыреттілік;

·Тілектестік;

·Ашықтық.

Жұмыста пайдаланатыным: теориялықматериал, тренингтік жаттығулар, сауалнамалар, тестілер,тәмсіл әңгімелер, психологиялық ертегілер,бейнероликтер, терапия.

Оқу жылының басында бес бағыт бойынша жұмыс жоспары құрастырылған: диагностика, ағарту, алдын алу, түзету, кеңес беру.

Жоспарда үш санатқа көңіл бөлінеді: студенттерге,педагогтерге, ата-аналарға.

Келесі жұмыс өткізілді:

Диагностика.

«Коммуникативтік қабілеттері»сурет тесті, «Хайуанаттар бағы»тесті студенттердің ішкі әлемін көруге, ұжымда өмір сүру тілегін, көпшілдігін, белсенділігін, басқа адамды қабылдауын анықтауға көмектесетін жеке тұлғанын қадір-қасиетін зерделеу үшін.

Бұл диагностиканың мақсаты бірінші курстың Лисаков колледжінде оуға бейімделуін зерделеу. Тізім бойынша бұл курста 190 студент оқиды. Бейімделу бойынша диагностикаға 170 студент қатысты.

70 студенттің ішінде82 студенттің қатынасуда проблемар бар. Жұмысты, істі бірігіп істеу қиындық туғызады, жалғыздыққа, аггрессия көрсетуге, тұйықталуға бейімделу бар, бұл үрей туғызады.

Көбісі(29 студент шынайы бетімен), (20-басқа адаммен қатынасқанда маска киетіндер), өздерінің ішкі және басқа адамдармен қатысу барысындағы жеке басының жағымсыз қадір-қасиетін көрсетеді.

· Студенттермен танысу үшін: «Геометриялық фигуралардан адамның құрастырған суреті» тесті- геометриялық фигура және түсі бойынша адам мінезін анықтау.

· «Агрессивны ли вы» тесті студенттердің агрессия, ашу және негатив деңгейін зерделеу үшін пайдаланды.

«Агрессивны ли Вы?» тестінің қорытындысы.

Диагностикаға - 175 студентқатысты

·Студенттер өздерін болашақта қалай көреді және оларда не болатынын «Мен 20 жылдан кейін ..... болам», «Менде 20 жылдан кейін ....... болады» деген тесті көрсетті.

· Жеке тұлғаны, мінезді зерделеу үшін Люшер тесті пайдаланды, жеке оқушылармен жұмыс істеу үшін.

·«Психологиялық және биологиялық жас»тестістуденттер өздерін қаншаға сезінетінін көрсетті, негізінде олардың биологиялық жасы 16-17 жас болса психологиялық жасы 35 жастан жоғары болды. Осыдан шығатыны- оқығысы келмеу, ерте жүктілік, мұдделердің жоқ болуы, сондай-ақ жиі жағымсыз көңіл-күй.

·«Опросник суицидального риска модификаций Т. Н. Разуваевой»тесті.

·Суреттесті«Менің бақытым», 1 курс студенттері үшін бақыт деген не екенін анықтау үшін. Осы тестіден бақыт деген ұғымды барлығы бірдей түсінбейді, кейбіреулерінде материалдық құндылықтар бақыт болып табылады, және көбісі үшін бақыт деген өмір, отбасы, спортпен, музыкамен айналуы болып саналады деген қорытынды жасауға болады.

Ағарту.

Тәмсіл әңгімелерді, психологиялық ертегілерді, бейнероликтертерді пайдаланумен ақпараттық-танымдық дәріс, «Денсаулық» клубы, келесі тақырыптарға сынып сағаттары өткізілді:

vБейімделу. Жаңа ұжымда бейімделу бойынша ұсынымдар.

vЖасөспірімдердің жас ерекшеліктері.

vЖанжалдар. Жанжалдардың даму кезеңдері.

vАгрессия, агрессиялық мінез-құлықтың себептері.

vҚарым-қатынас. Сөз энергиясы.

vБостандық және жауапкершілік (тәуелділік).

vМейірімді адамдар жақсы істер жасайды.

vБіз өмірді таңдаймыз!

v«Зиянды әдеттер» тақырыбы бойынша ақпараттық стендіні ресімдеу, сессияны қалай тапсыру керек екеі туралы ұсынымдар, көңіл-күйді жақсарту бойынша ұсынымдар.

vҚыркүйекте топта ұжымды жасау және ұжымдағы қатынасты жақсарту үшін 1- курстарға арналған 1- «Бейімделу курсы» өтті. Ұжымды жасауға арналған тренингтік жаттығулар ұсынылды.

Педагогикалық шеберлік мектебіндекелесі тақырыптағы сабақтар өткізілді:

«Табыс уәждемесі және сәтсіздіктен қорқу. Жетістіктер қажеттілігі».

«Өзімен жарасымда болу».

Кәсіби өсу Мектебінде.

«Өзіңе сен».

Педагогтерге өз қабілеттеріне сенімін арттыруға, студенттермен қарым-қатынасын жақсартуға көмектесетін тренингтік жаттығулар ұсынылды.

Психологиялық-педагогикалық практикумы үшін келесі сабақтар ұсынылды.

1. «Іске сәт».

2. Отбасында балаларға көрсетілетін зорлық-зомбылық психологиялық-педагогикалық және әлеуметтік проблема.

Отбасындағы зорлық-зомбылық түрлері, өзін-өзі ұйымдастыру біліктілігі, уақыт құндылығын түсіну, жоспарлау дағдыларын игеру туралы ақпарат берілді, уақытты тиімді пайдалану тәсілдерімен таныстыру.
Шаршағандықты алып тастау үшін, жақсы көңіл күй жасау үшін педагогикалық ұжымға арналған «Қуаныш минуттары 5» психологиялық жаттығулары өткізілді.

Барлық курстардың ата-аналары үшін презентацияны пайдаланумен «Отбасылық өмірге-дайындау»ата-аналар жиналысы өткізілді.

Жеткіншектерді болашақ үй иелері ретінде тәрбиелеудің дұрыс түсінігімен таныстыру. Бозбалалар мен қыздар арасындағы қарым-қатынасты тәрбиелеу бойынша ұсынымдар берілді.

Жыл ішінде келесі тақырыптар бойынша студенттермен жеке сұхбаттар өткізілді:

- Бейімделу кезеңінің қиыншылықтары.

- Қорқыныш. Үрейлілік.

- Ыңғайсыздықтарды уайымдау кезеңдері.

- Даулылық.

- Агрессияны, күйзелісті…. білдіру және реттеу әдістері

- Қарсы жыныспен қарым-қатынас.

- Қажетсінулер. Құндылықтар.

Жеке және топтық жұмыстарды өткізу барысында келесі тренинг жаттығулары пайдаланды: «Кочки», «Льдина», «Штурман и пилот», «Лыжи», «Солнышко», «И это здорово», «Мойка машины», «Дорожка комплиментов», «Сиамские близнецы», «Скрепка», «Тропический дождь», «Обнимашки» және т.б..

Жыл ішінде студенттермен бейнероликтерді қараумен дәрістер өткізілді:

ØЖақсы өнеге сабақтары. Агрессия, ашу- жағымсыз эмоциялық тәртіптің алдын алу.

Ø«Кешігіп қалма» -туғандармен, ата-аналарымен, үлкендермен қарым-қатынас.

Ø«Мейірімсіз бұлт» - бір-біріне жылылырақ, ықыласты болу.

Ø«Дауласу» - дауласу жағдайларының туындау себептері.

Ø«Сіздің денсаулығыңыз» - өзіне, өзінің денсаулығына, өз өміріне деген көзқарас.

Ø«Көлбақа», «Қоршау» - өмірдегі кедергілерден өту, табыс,жеңілістер.

Алдын алу.

Тәрбиешілердің өтініші бойынша жатақханада жайлы жағдай жасау үшін, жатақханада тұратын студенттермен тұру ережелері және қарым-қатынас жасау туралы алдын алу сұхбаттары өткізілді.

Жетекшілердің өтініші бойынша топтарда оқу қажеттілігі туралы, бірыңғай педагогикалық талаптарды сақтау туралы, өмірлік жоспарлар мен мақсатта туралы, тәртіп және сәйкес емес тәртіптің салдары туралы алдын-алу сұхбаттар өткізілді.

Жұмыс тек қана білім алушылармен ғана емес, ата-аналармен де жүргізілді, оларға тәрбие, қарым-қатынас жөнінде ұсыныстар берілді.

Оқу орнында жайлы психологиялық климатты жасау үшін қараша айында мейірімділік аптасы өткізілді (есептегенде 9-ші), оған келесі іс-шаралар енгізілді:

· Күнде таңертең барлық білім алушыларды және колледж қызметкерлерін «Қайырлы таң» (түрлі тілдерде) сөзімен қарсы алу.

·23.11.2015дүйсенбі(қуанышты амандасу күні).

ЭИАСжКБ топтарының линейкасытәмсіл әңгіме«Лотерейялықбилет».

Тренингтер, тестілер(колледж фойесі, түскі үзіліс кезінде)

·24.11.2015сейсенбі(жылы алақандар күні).

КІжҚБ топтарының линейкасы тәмсіл әңгіме«Лотерейялықбилет».

«Смайлики радости» (колледж фойесі, түскі үзіліс кезінде)

·25.11.2015сәрсенбі(достық күні).

Сынып сағаты: 1 курс акт залы «Мейірімді адамдар жақсы істер жасайды»,

2-4 курс кабинеттерде «Мен өмірді сүйемін».

Суреттер көрмесі«Счастье – это жить…» (колледж фойесі, түскі үзіліс кезінде)

·26.11.2015бейсенбі(қошеметтер мен жақсы сөздер күні).

Шашка батлы(фойе, педагогтер студенттерге қарсы, күні бойы)

·27.11.2015жұма (құшақтаулар күні).

«Тілектер ағашы» өздерімен бірге түрлі түсті кішкентай ленталар болу

(колледжфойесі, күні бойы).

Музыкалық ертегі«Как царь- Несмеян жизнь полюбил»(колледждің акт залы, сабақтардан кейін, суицидтың алдын алу).

Барлық онкүндік бойы мектеп-интернат балалары үшін балалар кітаптары, ойыншықтар, балалар киімдері жиналды.

Түрлі есептерде тұрған студенттерге және олардың ата-аналарына арналған дәстүрлі «Диалогқа барар жолда» іс-шарасы өткізілді.Іс-шараның мақсаты: кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алу, білім алушылардың құқықтық санасын тәрбиелеу. Іс-шараға қатысушылар құқық бұзу, қылмыс деген не екенін білді. «Государства Можно и Нельзя» ертегісі және «Нити» және «Что я выиграю / что я потеряю»тренингтік жаттығулар ұсынылды.

Оқу жылы ішінде үрей туғызатын, сабақтарды қалдыратын, үлгірмейтін, жанжал туғызатын студенттердің пәтерлеріне барылды, ондағы моралдық жағдай, отбасындағы қарым-қатынас, проблемалар зерделенді.

Кеңес беру

Кеңес беру топ жетекшілерінің сұранысы бойынша және студенттерді, ата-аналардың жеке бастамасы бойынша да жүргізілді. Кеңес тек сұхбат түрінде ғана берілмей, түрлі проблемалар бойынша әдебиеттер, сондай-ақ өзінде жақсы қасиеттерді қалыптастырып, жаман қасиеттерді жою үшін тренингтік жаттығулар да ұсынылды.

Ұсыныстар, ұғындырулар және дауласу жағдаяттарға түсіндірулер берілді. Дауласатын жақтарды қолдау, ымыраға келу.

Кеңес алуға студенттер, ата-аналар, педагогтер жүгінді. Консультациялар тақырыбы алуан түрлі:

·Қарсы жыныспен қарым-қатынас;

·Ата-анамен қарым-қатынас;

·Педагогтермен қарым-қатынас;

· Түрлі өмірлік қиындықтарға (жақын адамның өлуі, өмірге қызығушылықты жоғалту) қарауы және т.б.

Түзету.

Ұжымды құрастыру, бір-бірімен жақсы қарым-қатынас жасау, бірін-бірі түсіну және қабылдау туралы жеке және топтық сұхбаттар өткізілді. Есепте тұрған (КІТ, колледж, тәуекел тобы) студенттермен жеке әңгімелер жүргізілді, негізінен тәртібін, оқуға, педагогтерге, ата-анасына, бір-біріне деген көзқарасын өзгерту туралы.

ØАжБ-14 тобының студенті В.Соловьевты «Возникновение положительных и отрицательных эмоций в жизни подростка»тақырыбы бойынша «Қайнар» ОҒҚ қатысуға дайындадым.

ØАТС-15 тобының студенті Т.Михееваны «Психология здорового сна» тақырыбы бойынша желтоқсан оқуларына қатысуға дайындадым (қатысушы сертификаты).

ØАжБ-14 тобының студенті А.Кригерді«Причины агрессивного поведения в подростковом возрасте»тақырыбы бойынша «Жас ғалым-2016» облыстық ғылыми-практикалық конференциясына қатысуға дайындадым (3 -орын).

Осы бағыттарда жұмыс істей отыра келесі тұжырымдамалар жасауға болады:

- Қойылған мақсаттар мен міндеттер негізінде жұмысты жалғастыру;

- Тәрбиелік сипаттағы белгілі психологиялық проблемаларды шешу бойынша студенттерге, педагогтерге арналған теориялық сабақтарды, тәжірибелік жаттығуларды (тренингтерді) көбірек ұйымдастыру;

- өзара қарым-қатынасын зерделеу бойынша жұмысты жалғастыру:

студент

студент педагог

ата-ана

 

ҚАЖЕТ

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ

Бүгінгі күні колледжде қоғам мен мемлекеттің қазіргі қажетсінулеріне бағытталған тұтас тәрбие жүйесі жасалған.

Үлкен білім беру және насихаттау ресурсы жиналған, сол арқылы тәрбие жұмысы да ұйымдастырылған. Бұл ресурс білім беру және тәрбиелеу бағдараламалар, сондай-ақ оқудан тыс іс-шаралар жүйесінен қалыптасады.

Тәрбие жұмысының жүйесістуденттің жеке тұлғасының гуманистік құндылықтар негізінде қалыптасуын қамтамасыз етеді. Жастардың рухани-адамгершілік, эстетикалық, спорттық-сауықтыру дамуы бойынша міндеттер қояды. Ол нормативтік-құқықтық құжаттарға сәйкес сауатты құрылған.Қызметтің таңдап алынған нысандары мен түрлері алуан түрлі, қойылған міндеттерді іске асыруға мүмкіндік береді, білім алушылардың жасына сай, тәрбие қызметінде қойылған мақсаттарға жетуді қамтамасыз етеді. Сыртқы ұйымдар өкілдерімен тығыз ынтымақтастық жүзеге асырылады. Жұмыс жүйелі, ауқымды жүргізіледі, оқу-тәрбие жұмысын түгел қамтиды. Дәстүрлі іс-шаралардың бар болуын айта кету керек. СӨС қалыптасуына колледжде үлкен көңіл бөлінеді. Үлкен алдын алу жұмысы жүргізіледі. Білім алушылардың өзін-өзі басқару жүйесі ұйымдастырылған; білім алушының қызметі жетілдірілді; ата-аналармен әлеуметтік серіктестік жүзеге асырылады; педагогикалық ұжымның қызметі мақсатты, жеке тұлғаға бағытталған болып келеді.

Алайда, тәрбие жұмысын талдау қазіргі жағдайда өсіп келе жатқан ұрпақты тәрбиелеу мәселері шиеленсікенін көрсетеді. Бір жағынан студенттік жастардың дербестігінің өсуі, іскерлік пен ұтқырлығы, өз өміріне жауаптылығы, сапалы білім алуда және кәсіби даярлықта жоғары қызығушылығы ерекшелендіреді. Екінші жағынан өтпелі жаспен, күйзелісті жағдаяттармен, толық емес отбасында тәрбиеленумен, ата-ананың тәрбиеге уақыты жетпеуімен, жастар ортасындағы және нашар отбасындағы психологиялық дауласулармен байланысты проблемалар бар.Білім алушылардың бір бөлігі девиантты мінез-құлықты тұлғалар санатына жатады. Сонымен бірге колледждегі тәрбие жұмысының проблемаларына ділдің, өмір салтының өзгеруі, әлеуметтік-экономикалық факторлардың қиын процестері себепші болады.

Тәрбие жұмысы-үнемі жетілдіруді талап ететін процесс. Отбасы әлеуметтік институтының тәрбиелік рөлінің әлсіреуі, салауатты өмір салты дағдыларының жеткіліксіз қалыптасуы, бұқаралық ақпарат құралдарының жеке тұлғаның қалыптасуына негативті әсері, педагогтермен қазіргі тәрбиелік технологияларды жеткіліксіз игеруі, мүдделер бойынша жастар бірлестіктері желілерінің шектелуі (клубтар, үйірмелер, секциялар және т.б.) және оларды қызметпен жеткіліксіз қамтылуы құқық бұзушылық өзіне өзі қол жұмсау әрекетіне, шылым шегуге және алкоголизмге ерте тартылу секілді келеңсіз нәтижелерге әкеледі. Бұдан басқа жастартүрлі бұзушы діни ағымдардың негізгі мақсатты аудиториясы болып табылады

Көп жағдайда,жас жігіт бір мекемеден екінші мекемеге ауысқанда тәрбиелік кезеңдердің сабақтастығы және келісушілігі байқалмайды,өйткені әрбір білім беру мекемесі өз тәрбие жұмысын өз бағдарына және қызметіне сәйкес құрады.

Сондықтан колледждің инженерлік-педагогикалық ұжымына:

- жинақталған жұмыс тәжірибесін жүйелеу бойынша жұмысты жалғастыру және ата-аналармен, білім алушылармен жұмыс бойынша топ жетекшілері үшін, ата-аналарға балалармен қарым-қатынас жасау үшін әдістемелік нұсқау басып шығару;

- Өзін өзі басқару жүйесі жұмысының тиімді түрлері мен әдістерін іздеу және енгізу, білім алушыларға және жалпы топқа арналған рейтингтік жүйені жалғастыру;

- ҚЮП инспекторымен, әлеуметтік педагогпен, психологпен бірлескен жұмыс арқылы алдын алу қызметін кеңейту және жұмыстың жаңа түрлері мен әдістерін енгізу (алдын алу есептерінде тұрғандар үшін сынып сағаттары, олардың отбасыларымен тренингтік жұмыс, осы санаттағы балалардың мүдделері мен құштарлықтарын тереңірек зерделеу және т.б.);

- спортта одан да жоғары нәтижелереге жету және бұқаралылығын көтеру үшін спорттық базаны кеңейтіп, спорттық мүкаммалды толықтыру;

- колледжде білім беру процесінің негізгі бағытарының іске асырылуын жалғастыру: студенттерде азаматтық көзқарасын, еңбекқорлықты қалыптастыру, жауапкершілік пен дербестікті дамыту, шығармашылық белсенділікті дамыту;

- ата-аналар дәрісі шеңберінде адамгершілік және рухани тәрбиелеу мәселелері бойынша дәріс топтамаларын ұйымдастыру;

- топ жетекшілеріне «Отбасындағы рухани және адамгершілік тәрбие» тақырыбына ата-аналар жиналысын жоспарлау және өткізу, осы сұрақта отбасы тәжірибесін зерделеу;

- оқытушыларға сабаққа дайындалу барысында рухтандырушылыққа және адамгершілікке бағытталған тәрбие мақсаттарымен басшылық ету;

- 1-курстың әр тобы бойынша бейімделу нәтижелері бойынша психология-педагогикалық консилиум өткізу ҚАЖЕТ.

Последние новости и мероприятия

Блог руководителя