30/03/2020  Дүйсенбі
Лисаков техникалық
колледжі
Мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
Мекен жайы:
Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы,
Лисаков қаласы, 6 ықшам ауданы, 56 үй
8 (714 33) 3 28 01

«Лисаков техникалық колледжі» КМҚК-да 14.01.2020 жылы 1-2 курс білім алушыларымен жалған лаңкестік және құқық бұзушылық құрамы туралы профилактикалық әңгіме өткізілді.

Адамдардың қаза табуына, елеулі мүліктік залал келтіруге не өзге де қоғамдық қауіпті зардаптардың туындауына қауіп төндіретін дайындалып жатқан жарылыс, өрт қою немесе өзге де іс-әрекеттер түрінде көрінеу жалған хабарлау туралы, жаза түрлері туралы ҚР ҚК 273 - бабы түсіндірілді.

Осы қылмыстың қоғамдық қауіптілігі, оның салдары туралы түсініктеме берілді. Мысалдар келтірілген.

         Білім алушылар Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексінің 434 (ұсақ бұзақылық) және 443 (қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қатысатын адамның заңды талабына бағынбау) баптарымен танысты. Бұл әкімшілік құқық бұзушылық қоғамдық тәртіпке зиян келтіретіндігі туралы түсініктеме берілді. Қоғамдық орындарда өзін-өзі ұстау мәдениеті мен адамгершілік мәселелері қозғалды.

Әңгімені АӘД оқытушысы В. Е. Шепетовский жүргізді.

Қатысушылар – 150 адам.

В КГКП «Лисаковский технический колледж» проведена  14.01.2020 года профилактическая беседа с обучающимися 1-2 курсов о лжетерроризме и составе правонарушений.

Была разъяснена статья  273 УК  РК  - о заведомо ложном сообщении в виде готовящегося взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий; о видах наказания.

Даны комментарии об общественной опасности данного преступления, о его  последствиях. Приведены примеры.

         Обучающиеся были ознакомлены со статьями 434 (Мелкое хулиганство) и 443 (Неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка) из Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Даны пояснения о том, что эти административные правонарушения посягают на общественный порядок. Были затронуты вопросы нравственности и культуры поведения в общественных местах.

Беседу провел преподаватель НВП Шепетовский В.Е.

         Присутствовало – 150 чел.

Комментарий қосыңыз

Последние новости и мероприятия